Dvojnici

Pročitajte: Druga poslanica Korinć. 3:17 – 4:2

17 Gospodin je Duh; a gdje je Gospodnji Duh, ondje je i sloboda. 18 Svi mi koji otkrivenim licem odražavamo Gospodnju slavu, preobražavamo se u istu sliku, iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.
4
1 Zato ne malakšemo, jer imamo ovu službu zbog milosrđa koje nam je iskazano. 2 Odrekli smo se tajnih i sramnih stvari; ne živimo u lukavstvu, niti izopačujemo riječ Božju, nego se navješćivanjem istine preporučujemo svakoj ljudskoj savjesti, pred Bogom.

Svi mi… preobražavamo se u istu sliku, iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha.

2 Korinćanima 3:18

KAŽU da ih svi imamo: oni su naši ‘blizanci’ ili dvojnici. Ljudi koji nam nisu u rodu, a ipak nam jako sliče.

Igrom slučaja moj je dvojnik popularni glazbenik. Kada sam došao na jedan od njegovih koncerata, mnogi su me obožavatelji zamijenili s njime. No, nažalost, ja nisam James Taylor kad su u pitanju pjevanje i sviranje gitare. Mi samo slično izgledamo.

Komu vi sličite? Dok tražite odgovor na to pitanje, razmislite o Drugoj poslanici Korinćanima 3:18 gdje Pavao kaže da mi koji »odražavamo Gospodnju slavu, preobražavamo se u istu sliku.« I dok nastojimo proslaviti Isusa svojim životom, jedan od naših ciljeva je da mu postanemo nalik. Naravno, to ne znači da moramo pustiti bradu i nositi sandale – to znači da nam Duh Sveti, koji prebiva u nama, pomaže pokazivati Kristove osobine u načinu na koji živimo. Primjerice, u ponašanju (poniznost), naravi (ljubav), suosjećanju (prema onima dolje i vani), moramo biti poput Isusa i oponašati Ga.

I dok razmišljamo »o Božjoj slavi« pogleda uprta u Isusa, možemo postajati sve sličnijima Njemu. Kako bi bilo čudesno kada bi ljudi koji nas gledaju mogli reći: »Vidim Isusa u vama!«

– Dave Branon

Ljubav je obiteljska sličnost koju bi svijet trebao vidjeti u Kristovim sljedbenicima.