Razlog za pjevanje

Pročitajte: Druga knjiga Ljetopisa 20:14-22

14 Tada dođe usred narodne općine Gospodnji duh na Jahaziela, sina Zaharije, sina Benaje, sina Jeiela, sina Matanijina, levita iz roda Asafova. 15 On povika: »Slušajte, Judini sinovi i stanovnici Jeruzalema, i ti kralju Jošafate! Ovako vam govori Gospodin: Ne bojte se, ne plašite se toga velikog mnoštva! Taj boj nije vaša stvar, nego Božja. 16 Iziđite sutra protiv njih! Oni će poći na brdo Ziz, i vi ćete ih naći na kraju doline, istočno od pustinje Jeruela. 17 Ali se vi ne ćete morati boriti. Samo se postavite, stojte, pa gledajte kako će vas, Judo i Jeruzaleme, Gospodin izbaviti! Ne bojte se! Ne plašite se! Iziđite sutra protiv njih! Gospodin je s vama.«
18 Tada se Jošafat prignu licem do zemlje, i svi Judejci i stanovnici Jeruzalema baciše se ničice pred Gospodinom, da se poklone Gospodinu. 19 Leviti iz Kehatova i Korahova roda stadoše hvaliti Gospodina, Boga Izraelova, visokim glasom i klicanjem.
20 Drugoga jutra rano iziđoše u tekoansku pustinju. Kad su izlazili, stade Jošafat među njih i reče: »Čujte me, Judejci i stanovnici Jeruzalema! Pouzdajte se u Gospodina, svojega Boga, pa ćete biti sigurni! Pouzdajte se u svoje proroke pa ćete uspjeti!« 21 Onda se dogovori s narodom i postavi pjevače koji bi, idući pred naoružanim ratnicima, trebali u slavu Gospodinu u svetom nakitu pjevati hvalospjev: »Hvalite Gospodina, jer vječno traje njegova dobrota!«
22 Čim su bili počeli s klicanjem i hvalospjevom, dade Gospodin da ljudi, što su se bili sakrili u zasjedi, dođu na Amonce, Moapce i na dio s gore Seira, koji su bili izišli protiv Judejaca. Oni su bili razbijeni.

Pjevajte Bogu, pjevajte!Pjevajte kralju našemu, pjevajte.

Psalam 47:7

PJEVANJE mijenja mozak! Neke studije pokazuju da tijekom pjevanja naše tijelo oslobađa hormon koji smanjuje tjeskobu i stres. Prema drugim istraživanjima, kada skupina ljudi pjeva zajedno, usklađuju se otkucaji njihovih srca.

Pismo apostola Pavla ohrabruje crkvu da jedni drugima govore u »psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama« (Efežanima 5:19). Prema nekim se izvorima riječ »pjevajte« ponavlja u Bibliji više od 120 puta.

U 20. poglavlju Druge knjige Ljetopisa čitamo da je Božji narod iskazivao pouzdanje u Boga tako što su pjevajući odlazili u bitku. Neprijatelj je krenuo protiv Jude i uplašeni je kralj Jošafat sazvao sav narod i poveo ih u gorljivoj molitvi. Nisu ni jeli ni pili, samo su se molili: »Ne znamo što bismo činili. Oči su naše uprte u Te« (r. 12). Sutradan su krenuli. No nisu ih predvodili najhrabriji ratnici nego pjevači. Vjerovali su Božjem obećanju da će pobijediti bez borbe (r. 17). Dok su pjevali i išli prema naprijateljima, njihovi su se neprijatelji međusobno pobili! Bog je spasio svoj narod dok su išli u vjeri prema nepoznatome, pjevajući hvalospjeve.

Bog nas s razlogom potiče da ga hvalimo. Bez obzira na to idemo li u bitku ili ne, veličanje Boga mijenja naše misli, naše srce i naš život.

– Amy Peterson

Srce usklađeno s Bogom pjeva hvalospjeve.