Ritmovi milosti

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 11:25-30

25 U ono vrijeme progovori Isus i reče: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima. 26 Da, Oče, tako je bilo tebi milo. 27 Sve je meni predao moj Otac. Nitko ne pozna Sina nego jedino Otac, i nitko ne pozna Oca nego jedino Sin i onaj kojemu to Sin hoće objaviti. 28 Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. 29 Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama. 30 Jer je moj jaram blag i moje breme lako.«

Uzmite Moj jaram na sebe i učite od Mene, jer sam Ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama.

Matej 11:29

PRIJATELJ i njegova žena, sada u ranim devedesetima, od čega u braku šezdeset i šest godina, napisali su povijest svoje obitelji za svoju djecu, unuke i buduće naraštaje. Zadnje poglavlje Mamino i tatino pismo sadržava životne lekcije koje su naučili. Jedna od njih natjerala me je da zastanem i razmislim o svojem životu: »Ako vidite da vas kršćanstvo umara i crpi vam snagu, to znači da ste religiozni, a ne da uživate u odnosu s Isusom Kristom. Hod s Gospodinom neće vas umarati; krijepit će vas, obnavljat će vam snagu i vraćati vam život« (pročitajte 28,29). Eugene Peterson ovako je parafrazirao taj Isusov poziv: »Jeste li umorni? Iscrpljeni? Izmučeni religioznošću… Hodajte sa Mnom i radite sa Mnom… Naučite uživati u dragovoljnim ritmovima milosti.«

Kada osjećam da služenje Bogu ovisi samo o meni, znači da sam počeo raditi za Njega umjesto da hodam s Njime. To je bitna razlika. Ako ne hodam s Kristom, moj duh postaje beživotan i krhak. Ljudi su gnjavaža, a ne druga ljudska bića stvorena na sliku Božju. Ništa nije kako treba.

Kada osjetim da postajem religiozan, umjesto da uživam u odnosu s Isusom, vrijeme je da odložim teret i počnem hodati s Njime u dragovoljnim ritmovima milosti.

– David McCasland

Isus želi da hodamo s Njime.