Ovdje da služimo

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 13:3-17

3 Znajući da mu je Otac sve dao u ruke, i da je od Boga izišao i da k Bogu ide, Isus 4 ustade od večere, skide svoju gornju haljinu, uze ručnik i njim se opasa. 5 Tada uli vodu u umivaonik i poče prati noge učenicima i otirati ručnikom kojim je bio opasan.
6 Tako dođe k Šimunu Petru. On mu reče: »Gospodine, zar ti da mi pereš noge?« 7 Isus mu odgovori: »Što ja činim, ti ne znaš sada, ali ćeš poslije razumjeti.« 8 Petar mu odvrati: »Nikad mi ti ne ćeš oprati noge!« Isus mu odgovori: »Ako te ne operem, ne ćeš imati dijela sa mnom.« 9 Reče mu Šimun Petar: »Onda, Gospodine, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu.« 10 Isus mu reče: »Tko je opran, ne treba nego samo noge oprati, onda je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi.« 11 Budući da je znao za svog izdajnika, reče: »Niste svi čisti.«
12 A kad im je oprao noge, uzeo svoju gornju haljinu i opet sjeo za stol, reče im: »Znate li što vam ja učinih? 13 Vi zovete mene Učiteljem i Gospodinom, i pravo velite jer to jesam. 14 Kad dakle ja, Gospodin i Učitelj, oprah vama noge, i vi trebate jedan drugome noge prati. 15 Jer vam dadoh primjer da i vi tako činite kao što ja učinih vama. 16 Zaista, zaista kažem vam: Nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. 17 Kad to znate, bit ćete blaženi, ako to činite.

Tada uli vodu u umivaonik i poče prati noge učenicima i otirati ručnikom kojim je bio opasan.

Ivan 13:5

DOŠAO je i taj svečani trenutak da se članovima crkve predstavi i da se rukopoloži nova skupina crkvenih vođa. Kako bi simbolično prikazali svoju ulogu slugu i vođa, sve su crkvene starješine sudjelovale u obrednom pranju nogu. Svaki od njih – uključujući i pastora – oprao je noge svima ostalima.

To što su oni učinili slika je onoga što je Isus učinio za vrijeme Posljednje večere, o čemu čitamo u 13. poglavlju Evanđelja po Ivanu. Isus »ustade od večere… uli vodu u umivaonik i poče prati noge učenicima i otirati ručnikom kojim je bio opasan« (r. r. 4,5).

Kada je nakon toga objašnjavao svojim učenicima zašto je to učinio, rekao je: »Nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao« (r. 16). No rekao im je i ovo: »A Ja sam među vama kao sluga« (Luka 22:27).

Ako Isusu nije bilo ispod časti raditi tako podcjenjujući posao, onda niti nikome od nas nije ispod časti služiti drugima. Kako je izniman primjer Krist dao svima nama. Doista, On »nije došao da bude služen, nego da služi i da dâ svoj život u otkup za mnoge« (Marko 10:45). Osobno nam je pokazao što znači biti vođa i sluga. To je Isus, Onaj koji služi.

– Dave Branon

Ni jedno djelo nije malo kada je učinjeno za Krista.