Riješite problem

Pročitajte: Jošua 7:1-12

1 Ali sinovi Izraelovi prisvojiše sebi zakleto; jer Akan, sin Karmija, sina Zabdija, sina Zeraha, od Judina plemena, uze nešto sebi od zakletoga. Zato se raspali srdžba Gospodnja protiv sinova Izraelovih.
2 Posla naime Jošua neke ljude iz Jerihona u Aj kod Betela, istočno od Betela, i zapovjedi im: »Idite gore i uhodite pokrajinu!« Ljudi odoše gore i uhodiše Aj. 3 Kada se vratiše k Jošui, rekoše mu: »Ne treba gore ići sav narod, samo dvije do tri tisuće ljudi neka idu da osvoje Aj! Ne muči onamo sav narod, jer je njih samo malo!« 4 Tako ode onamo od naroda jedno tri tisuće ljudi. 5 Ali ih ljudi iz Aja poubijaše jedno trideset i šest, progoniše ih od gradskih vrata do Šebarima i potukoše ih na obronku brijega. Tad klonu srce naroda i posta kao voda.
6 A Jošua razdre svoje haljine, baci se pred kovčegom Gospodnjim ničice na svoje lice sve do večeri, on i starješine Izraelove, i posuše prah na glavu svoju. 7 Tada se pomoli Jošua: »Ah, Gospodine, Bože moj, zašto prevede ovaj narod preko Jordana, da nas predaš u ruke Amorejcima, da nas unište? O, da smo radije ostali s one strane Jordana! 8 Ah, Gospodine, što da kažem kad je Izrael okrenuo leđa svojim neprijateljima? 9 Kanaanci i svi stanovnici zemlje to će čuti; oni će navaliti na nas i istrijebit će naše ime sa zemlje. Što ćeš onda učiniti od velikoga svojega imena?«
10 Tada Gospodin odgovori Jošui: »Ustani! Što ležiš na svojemu licu? 11 Izrael je sagriješio; prekršili su moju zabranu koju sam im dao, prisvojili su sebi zakleto, počinili su krađu, posakrivali su i stavili među svoje stvari. 12 Zato ne mogu više sinovi Izraelovi izdržati pred svojim neprijateljima moraju u bijeg pred svojim neprijateljima, jer su pali u prokletstvo. Ja ne ću više biti među vama ako ne uklonite iz svoje sredine zakleto.

Ja ne ću više biti među vama ako ne uklonite iz svoje sredine zakleto.

Jošua 7:12

ROK za predaju teksta bližio se kraju, a glavom mi je prolazila svađa koju sam toga jutra imala sa svojim mužem. Netremice sam gledala u zaslon računala, a prsti su mi počivali na tipkovnici. »I on je pogriješio, Gospodine«, rekla sam. Zaslon računala se ugasio i ugledala sam svoje namršteno lice. Moja nepriznata krivnja nije štetila samo mojem poslu. Unijela je napetost u odnos s mojim mužem i mojim Bogom.

Dohvatila sam mobitel, proguta ponos i zatražila oproštenje. Uživajući u miru pomirenja kada se i moj suprug ispričao, zahvalila sam Bogu i dovršila članak na vrijeme.

Izraelci su iskusili bol osobnoga grijeha i radost pomirenja. Jošua ih je upozorio da u bitci za Jerihon ne uzimaju ništa »od zakletoga« (Jošua 6:18), ali Akan je uzeo neke stvari i sakrio ih u svoj šator (7:1). Tek kad je njegov grijeh otkriven i zakleto uklonjeno (r. r. 4-12) mogli su se pomiriti s Bogom.

Poput Akana, često ne razmišljamo o tome da ‘skrivanjem grijeha u svome šatoru’ narušavamo odnos s Bogom i drugima. Priznamo li Isusa kao Gospodina, priznamo li svoj grijeh i zatražimo li oproštenje, postavljamo temelj zdravog odnosa sa svima. Predamo li se svome Stvoritelju možemo Mu služiti i uživati u Njegovoj prisutnosti – zajedno.

– Xochitl Dixon

Bog može očistiti naše srce od grijeha koji uništava našu bliskost s Njime i drugima.