Veselo srce

Pročitajte: Druga knjiga Ljetopisa 7:1-10

1 Kad Salomon završi molitvu, siđe oganj s neba i spali žrtvu paljenicu i žrtve klanice, i Gospodnja slava napuni Hram. 2 Svećenici nisu više mogli stupiti u Gospodnji Hram, jer je Gospodnja slava napunila Gospodnji Hram. 3 Kad svi Izraelovi sinovi vidješe kako oganj i Gospodnja slava siđoše na Hram, prignuše se licem k zemlji na pločnik, pokloniše se Gospodinu i slaviše: »On je dobrostiv i vječno traje njegova milost.« 4 Tada prinesoše kralj i sav narod žrtve klanice pred Gospodinom, 5 i to kao žrtvu klanicu žrtvova kralj Salomon dvadeset i dvije tisuće volova i sto i dvadeset tisuća ovaca. Tako posvetiše Božji Hram kralj i sav narod. 6 Svećenici su stajali na svojim mjestima, tako isto leviti s Gospodnjim glazbalima, što ih je bio dao napraviti kralj David, da pjevaju Gospodinu hvalospjev: »Vječno traje njegova dobrota«. I kad mu je David dao pjevati hvalu njihovom službom, a svećenici trubili u trube pred njima, sav je Izrael stajao. 7 I srednji dio trijema pred Gospodnjim Hramom posveti Salomon, jer tamo prinese žrtve paljenice i pretilinu od žrtava pričesnica. Na mjedeni žrtvenik, što ga je bio dao napraviti Salomon, nisu mogle stati žrtve paljenice i prinosi, i pretilina.
8 Tako tada proslavi Salomon blagdan sedam dana i sav Izrael s njim, velik zbor od ulaska u Hamat do egipatskoga potoka. 9 Osmoga dana održaše svečanu skupštinu; jer su posvetu žrtvenika bili obavljali sedam dana. Blagdan je bio trajao sedam dana. 10 Dvadeset trećega dana sedmoga mjeseca otpusti on narod njihovim kućama; a bili su radosni i dobre volje zbog svega dobra što ga je bio Gospodin iskazao Davidu, Salomonu i svojemu narodu Izraelu.

Poklikni Gospodu, sva zemljo!

Psalam 100:1

MOJA unuka najviše voli jedan od marševa Johna Philipa Sousae. Kao ‘kralj marševa’, Sousa je bio američki skladatelj s kraja devetnaestoga stoljeća. Moriah nije ljubiteljica limene glazbe niti išta svira; stara je samo 20 mjeseci. Ona samo voli melodiju toga marša i čak može ponoviti nekoliko tonova. Povezuje ju s radosnim trenucima. Kada se okupi cijela naša obitelj, često pjevušimo tu melodiju, plješćemo i uglavnom radimo buku, a unuci plešu i marširaju u krug u ritmu glazbe. To uvijek završava s mnogo smijeha, a djeca teturaju i padaju jer im se vrti u glavi.

Naša me radosna buka podsjeća na psalam koji nas poziva: »Služite Gospodu s veseljem!« (r. 2) Kada je kralj Salomon posvetio Hram, Izraelci su slavili pjevajući hvalospjeve (pročitajte 2 Ljetopisa 7:5,6). Možda je 100. psalam bio jedna od pjesama koje su pjevali. On započinje riječima: »Poklikni Gospodu, sva zemljo! Služite Gospodu s veseljem! Pristupite pred Njega s radosnim kliktanjem… Uđite na vrata Njegova s hvalama, u Njegove dvore s pohvalama! Zahvaljujte Mu, blagoslivljajte ime Njegovo« (r. r. 1, 2, 4). Zašto? Zato »Jer dobar je Gospod! Vječna je ljubav Njegova, od koljena do koljena vjernost je Njegova« (r. 5).

Naš dobri Bog nas voli! U znak zahvalnosti: »Poklikni Gospodu, sva zemljo!« (r. 1) I mi skupa s njom.

– Alyson Kieda

Slavljenje je ono što se prelijeva iz radosna srca.