Da si…

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 11:21-35

21 Onda reče Marta Isusu: »Gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat. 22 Ali i sad znam, što god zaišteš od Boga, da će ti Bog dati.« 23 Isus joj reče: »Brat će tvoj uskrsnuti.« 24 Marta mu odvrati: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću u posljednji dan.« 25 Isus joj reče: »Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. 26 I nijedan koji živi i vjeruje u mene, ne će umrijeti dovijeka. Vjeruješ li to?« 27 Ona mu odgovori: »Da, Gospodine, ja vjerujem da si ti Mesija, Sin Božji koji dolazi na ovaj svijet.« 28 I kad to reče, ode, zovnu svoju sestru Mariju i reče joj tiho: »Učitelj je ovdje i zove te.« 29 Jedva je ona to čula, ustade brzo i ode k njemu. 30 Isus, naime, nije još bio došao u selo, nego se je još nalazio na onom mjestu gdje ga je bila susrela Marta.
31 Kad Židovi što su bili kod nje u kući vidješe gdje Marija brzo ustade i izađe, pođoše za njom; jer su mislili da ide na grob naricati. 32 Čim Marija dođe na mjesto gdje je bio Isus, i kad ga vidje, pade do njegovih nogu i reče mu: »Gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat.« 33 Kad Isus vidje gdje ona plače i gdje plaču Židovi što su bili došli s njom, u duhu se potrese i uzruja. 34 I upita: »Gdje ste ga položili?« Odvratiše mu: »Gospodine, dođi i vidi!« 35 Navrle Isusu suze.

»Gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro moj brat.«

Ivan 11:32

KADA smo izlazili s parkirališta moj je muž usporio kako bi propustio mladu ženu na biciklu. Kada joj je Tom kimnuo pokazujući da može ići prva, nasmiješila se, mahnula i nastavila vožnju. Nekoliko trenutaka poslije vozač parkiranoga terenskog vozila naglo je otvorio vrata i srušio mladu biciklisticu na pločnik. Noge su joj krvarile i plakala je dok je pregledavala svoj iskrivljeni bicikl.

Poslije smo razgovarali o nesreći: Da joj samo nismo dali prednost… Da je samo vozač provjerio prije nego što je otvorio vrata automobila. Da je… Nevolje nas tjeraju da se preispitujemo. Da sam samo znao da se moje dijete druži s tinejdžerima koji piju… Da smo samo otkrili karcinom prije…

Kada dođu neočekivani problemi, ponekad počnemo sumnjati u Božju dobrotu. Možda čak očajavamo poput Marte i Marije kada im je umro brat. Oh, da je samo Isus došao čim je saznao da je Lazar bolestan! (r. r. 21,32).

Kao Marta i Marija, i mi često ne razumijemo zašto nam se događaju loše stvari. Ali možemo pronaći mir u spoznaji da Bog to uvijek dopušta radi većeg dobra. U svakoj prilici možemo se pouzdati u mudrog i pouzdanog Boga koji nas voli.

– Cindy Hess Kasper

Pouzdati se u Boga kada je svjetlo nije ništa, ali pouzdati se u Njega kada je mrak – to je vjera. – Charles Haddon Spurgeon