Napraviti prvi korak

Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 5:11-21

11 Priznajući dakle strah Gospodnji, nastojimo ljude uvjeravati. Bogu smo poznati, a nadam se da smo i u vašim savjestima poznati. 12 Ne preporučujemo se opet vama, nego vam dajemo prigodu da budete na nas ponosni te da imate što odgovoriti onima koji se hvastaju onim što je na licu, a ne u srcu. 13 Jer bilo da smo »sišli s pameti«, zbog Boga je, bilo da smo pri sebi, zbog vas je. 14 Jer Kristova nas ljubav goni kad ovo mislimo: ako je jedan za sve umro, to su svi umrli. 15 A jest umro za sve, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji je za njih umro i uskrsnuo. 16 Zato mi odsad nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo Krista i poznavali po tijelu, odsad ga više ne poznajemo tako. 17 Ako je dakle tko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro je prošlo i, gle, novo je nastalo. 18 Ali je sve od Boga koji nas pomiri sa sobom po Kristu i dade nam službu pomirenja. 19 Bog je naime u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne uračunavši ljudske prijestupe i povjerivši nam riječ pomirenja. 20 Poslanici smo u ime Krista jer Bog po nama zove. Molimo vas u ime Krista: pomirite se s Bogom! 21 Njega koji nije znao grijeha, opteretio je za nas grijehom da mi postanemo Božja pravda u njemu.

Bog je naime u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne uračunavši ljudske prijestupe i povjerivši nam riječ pomirenja.

2 Korinćanima 5:19

THAMU Dashuu nešto je nedostajalo u životu i odlučio je krenuti u crkvu – istu crkvu u koju je odlazila i njegova kći. Ali nikada nisu išli zajedno. Jednom davno ju je uvrijedio i nastao je jaz među njima. Zbog toga bi se Tham ušuljao kada bi započelo pjevanje i izišao odmah nakon završetka bogoslužja.

Članovi crkve prenijeli su mu poruku Evanđelja, ali Tham je uvijek pristojno odbio njihov poziv da se pouzda u Isusa. No nastavio je dolaziti u crkvu. A onda se jako razbolio. Njegova je kći skupila hrabrost i napisala mu pismo. Pisala mu je o tome kako je Krist promijenio njezin život i da se želi pomiriti s njim. Te je noći Isus postao Thamuov Spasitelj i njih su se dvoje pomirili. Nekoliko dana poslije Tham je umro i otišao je Isusu – izmiren s Bogom i sa svojom kćeri.

Pavao je napisao da »nastojimo ljude uvjeravati«, govoriti im da ih Bog voli i oprašta im (r. 11). »Jer Kristova nas ljubav goni« da nastavimo Njegovo djelo pomirenja (r. 14). Naše opraštanje može pomoći drugima da shvate kako nas Bog želi pomiriti sa sobom (r. 19). Hoćete li se danas pouzdati u Božju snagu i pokazati drugima Njegovu ljubav?

– Poh Fang Chia

Naša spremnost da se pomirimo s drugima otkriva im kakvo je Božje srce.