Micanje prepreka

Pročitajte: Poslanica Filemonu 1:8-16

8 Zato, iako imam punu slobodu u Kristu da ti zapovijedam što si dužan činiti, 9 radi ljubavi više molim, ja starac Pavao, a sada i sužanj Isusa Krista. 10 Molim te za svojega sina Onezima kojega rodih u svojim okovima. 11 On je tebi nekad bio nekoristan, a sada je tebi i meni vrlo koristan. 12 Njega ti šaljem natrag, a s njime ti šaljem i svoje srce! 13 Ja ga htjedoh zadržati kod sebe, da mi umjesto tebe posluži u okovima evanđelja, 14 ali bez tvojega odobrenja ne htjedoh ništa učiniti, da ne bi tvoje dobro bilo pod prisilom, nego od dobre volje. 15 Zaista, možda si se zato na neko vrijeme odijelio od njega, da ga dobiješ vječno; 16 ne više kao roba, nego više od roba: kao ljubljenoga brata, osobito meni, a kamoli više tebi i po tijelu i u Gospodinu.

… da ga dobiješ vječno; ne više kao roba, nego više od roba: kao ljubljenoga brata, osobito meni, a kamoli više tebi i po tijelu i u Gospodinu.

Filemonu 1:15,16

VIĐALA sam Mary svakoga utorka kada bih dolazila u »Kuću« – mjesto gdje pomažu bivšim zatvorenicima da se uklope u društvo. Moj se život razlikovao od njezina: tek je nedavno izišla iz zatvora, borila se s ovisnošću i bila je odvojena od sina. Reklo bi se da je živjela na rubu društva.

Poput Mary, i Onezim je znao što to znači. Bio je rob i očito je pobjegao od Filemona, svoga vlasnika koji je bio kršćanin. Zbog toga je završio u zatvoru. Tamo je upoznao Pavla i prihvatio Krista kao spasitelja (r. 10). Iako sada promijenjen čovjek, Onezim je još uvijek bio rob. Pavao ga je poslao natrag Filemonu s pismom u kojemu ga moli da primi Onezima koji mu je sada »više od roba, kao drugi brat« (r. 16, K. S.).

Filemon je morao odlučiti: mogao se prema Onezimu odnositi kao prema robu ili ga primiti kao brata u Kristu. I ja sam morala odlučiti: hoću li gledati Mary kao bivšu osuđenicu i ovisnicu koja se odvikava ili kao ženu čiji je život promijenjen Kristovom snagom? Mary je bila moja sestra u Gospodinu. Bila je prednost ići zajedno s njom putem vjere.

Lako je dopustiti da nas razdvoje zidovi društveno- imovinskog položaja, staleža ili kulture. Kristovo evanđelje miče te prepreke i zauvijek mijenja naše živote.

– Karen Wolfe

Evanđelje mijenja ljude i odnose.