Gledajte dirigenta

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 12:1-3

1 Zato dakle i mi, imajući oko sebe toliki oblak svjedokâ, skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena. 2 Uprimo pogled u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere. On mjesto sebi određene radosti podnese križ ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane Božjega prijestolja. 3 Promotrite njega, koji je podnio toliko protivljenje grješnika, da se ne premorite i ne klonete duhom!

… s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena. Uprimo pogled u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere.

Hebrejima 12:1,2

SVJETSKI poznati violinist Joshua Bell ima neobičan način vođenja komornog orkestra od četrdeset četiri glazbenika, St. Martin in the Fields. Umjesto da maše dirigentskom palicom, on ih vodi svirajući s ostalima na svojoj Stradivarijevoj violini. U intervjuu za Colorado Public Radio rekao je: »I dok sviram dajem im upute i znakove koje mislim da samo oni mogu razumjeti. Oni znaju što znači svako i najmanje naginjanje moje violine ili moja podignuta obrva ili način na koji povlačim gudalo. Znaju koji zvuk tražim od cijeloga orkestra.«

Baš kao što članovi orkestra gledaju Joshuu Bella, Biblija nas uči da naše oči moraju biti uprte u Isusu, našega Gospodina. Nakon nabrajanja heroja vjere u 11. poglavlju Poslanice Hebrejima, čitamo: »Zato dakle i mi, imajući oko sebe toliki oblak svjedokâ, skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo, i s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena. Uprimo pogleda u Isusa, Početnika i Dovršitelja vjere« (r. r. 1,2).

Isus je obećao: »Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta« (Matej 28:20). I zbog toga imamo neizmjernu prednost da možemo gledati u Njega dok on upravlja glazbom našega života.

– David McCasland

Netremice gledajmo u Isusa – svojega Spasitelja.