Svakodnevna molitva

Pročitajte: Poslanica Efežanima 6:18,19

18 Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme i uz to bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete. Molite 19 i za mene da mi Bog dade riječ, kad otvorim svoja usta da navješćujem smiono otajstvo evanđelja.

Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme.

Efežanima 6:18

PJEVAČ i kompozitor Robert Hamlet skladao je pjesmu Žena koja se moli za mene u čast svojoj majci koja se svako jutro molila za svoje sinove prije nego što krenu autobusom u školu. Kada je jedna mlada majka čula Hamleta kako pjeva tu pjesmu, odlučila je učiniti isto. Rezultat je bio dirljiv! Neposredno prije nego što je njezin mališan izišao kroz vrata, pomolila se za njega. Pet minuta nakon toga se vratio… i sa sobom doveo svu djecu koja su čekala autobus! Zatečena, upitala ga je što se događa. Odgovorio je: »Njihove mame se nisu pomolile za njih.«

U Poslanici Efežanima Pavao poziva i nas da se molimo »u Duhu u svako vrijeme« (r. 18). U obitelji je pokazivanje oslanjanja na Boga svakoga dana bitno, jer mnoga djeca nauče vjerovati Bogu gledajući iskrenu vjeru onih ljudi koji su im najbliži (2 Timoteju 1:5). Ne postoji bolji način da svoju djecu naučimo o neizmjernoj važnosti molitve od toga da se molimo za njih i s njima. To je jedan od načina da počnu osjećati potrebu da osobno u vjeri potraže Boga.

Kada usmjeravamo »dijete prema putu kojim će ići« tako što pokazujemo živu vjeru u Boga (Izreke 22:6; 2 Timoteju 1:5), dajemo im poseban dar, jamstvo da je Bog sveprisutan dio našega života – uvijek nas voli, vodi i štiti.

– Cindy Hess Kasper

Svakodnevne molitve smanjuju svakodnevne brige.