Da sam tada znao…

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 1:3-9

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih. 4 Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas 5 koje po vjeri čuva Božja snaga za spasenje, pripravljeno za očitovanje u posljednje vrijeme. 6 Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama, 7 da vaša prokušana vjera – mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem – bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista. 8 Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i proslavljenom radošću 9 što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.

Blagoslovljen Bog… koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih.

1 Petrova 1:3

IŠAO sam na posao i slušao pjesmu Dragi mlađi ja. U njoj se postavlja pitanje: Kada biste se mogli vratiti natrag, znajući ono što znate sada, što biste rekli svojemu mlađem ja? I dok sam slušao pjesmu, sjetio sam se nekih malih mudrosti i savjeta koje bih mogao dati mlađem, manje mudrome sebi. Prije ili poslije većina nas pomisli kako bismo neke stvari učinili drukčije – samo kad bismo mogli početi iznova.

Ali pjesma pokazuje da iako nas naša prošlost može ispuniti žaljenjem, sva su nas naša iskustva učinila onima tko jesmo. Ne možemo se vratiti ni promijeniti posljedice svojih odabira i grijeha. No, hvala Bogu da ne moramo sa sobom nositi teško breme i pogreške prošlosti zbog onoga što je Isus učinio! »Neka bude hvaljen Bog… koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu!« (r. 3, K. S.)

Ako Ga potražimo u vjeri i pokajemo se za grijehe, oprostit će nam. Tada postajemo »novo stvorenje« i započinje proces duhovne promjene (2 Korinćanima 5:17). Nije važno što jesmo (ili nismo) mi učinili, oprošteno nam je zbog onoga što je On učinio. Možemo krenuti naprijed, svaki dan iskoristiti najbolje što možemo i iščekivati budućnost s Njime.

– Alyson Kieda

Svoje terete ostavite Bogu. Slobodni ste!