Od crva do rata

Pročitajte: Knjiga o Sucima 6:11-16,36-40

11 Tada dođe Anđeo Gospodnji i sjede pod hrast kod Ofre, koji je pripadao Abiezeru Joašu, a sin je njegov Gideon mlatio pšenicu na tijesku, da je osigura od Midjanaca.
12 Njemu se prikaza Anđeo Gospodnji i reče mu: »Gospodin je s tobom, hrabri junače!«
13 Gideon mu odgovori: »Molim, gospodaru moj! Kad je Gospodin s nama, zašto nas snađe sve ovo? Gdje su sva njegova čudesa što su nam ih pripovijedali naši oci kad su govorili: Gospodin nas je izveo iz Egipta? A sada nas je ostavio Gospodin i predao nas u ruke Midjancima.«
14 Gospodin se okrenu k njemu i reče: »Idi u toj svojoj snazi i izbavi Izraela iz ruku Midjanaca! Ja te šaljem.«
15 A on mu odvrati: »Oprosti, gospodaru moj! Čime ću izbaviti Izraela? Eto, moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u svojoj obitelji.«
16 Gospodin mu odvrati: »Ja sam s tobom i ti ćeš pobiti Midjance kao jednoga čovjeka.«

36 I Gideon upravi Bogu molitvu: »Ako ćeš ti doista izbaviti mojom rukom Izraela, kao što si obećao, 37 evo, ja ću staviti runo ovce na gumno. Ako rosa bude samo na runu, a po svoj zemlji suho, onda ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izraela, kao što si obećao.« 38 I tako se dogodi. Kad sutradan rano ustade i iscijedi runo, istisnu rosu iz runa, cijelu zdjelu punu vode. 39 Tada zamoli Gideon Boga: »Ne gnjevi se na me ako progovorim još jednom! Daj mi da još samo ovaj put učinim pokus s runom! Neka bude samo runo suho, a po svoj zemlji neka bude rosa!« 40 I Bog učini tako one noći. Samo je runo ostalo suho, a po svoj zemlji bila je rosa.

A Gospodin mu odgovori: »Mir neka je s tobom! Ne boj se! Ne ćeš umrijeti.«

Suci 6:23

U dobi od deset godina Cleo je prvi put bio na pecanju i kada je otvorio limenku s mamcima činilo se da ne zna što treba učiniti. Konačno je rekao mome mužu: »Pomozite mi, B-S-C!« Kada ga je moj muž pitao u čemu je problem, Cleo je ponovio: »B-S-C! Bojim se crva!« Zbog straha nije mogao staviti mamac na udicu.

Strah može paralizirati i odraslog čovjeka. Gideon se sigurno preplašio kad mu je došao anđeo Gospodnji dok je mlatio pšenicu u tajnosti, skrivajući se od mrskih neprijatelja (r. 11). Anđeo mu je rekao da ga je Bog odabrao da vodi Njegov narod u bitku i »izbavi Izraela iz ruku Midjanaca« (r. 12-14).

Što je Gideon odgovorio? »Oprosti, gospodaru moj! Čime ću izbaviti Izraela? Eto, moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u svojoj obitelji« (r. 15). Nakon što se uvjerio u Gospodinovu prisutnost, i dalje se bojao i tražio je znakove da će On biti s njime i izbaviti Izrael kako je obećao (r. r. 36-40). I Bog je učinio što je Gideon tražio. Izraelci su pobijedili Midjance i četrdeset godina vladao je mir.

Svi se mi nečega bojimo – od crva do ratova. Gideonova nas priča uči da možemo biti sigurni u sljedeće: ako Bog traži da nešto učinimo, dat će nam potrebnu snagu i ovlast.

– Anne Cetas

Želite li se osloboditi straha? Pouzdajte se u Boga.