Novo ime

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 1:35-42

35 Sutradan je opet stajao Ivan s dvojicom svojih učenika. 36 Kad je vidio Isusa gdje prolazi, reče: »Evo Jaganjca Božjeg!« 37 Čim su ga oba učenika čula da tako govori, pođoše za Isusom. 38 Isus se obazre i vidje ih gdje idu za njim. Tada ih upita: »Što vi tražite?« Oni mu odvratiše: »Rabi« – to jest: »Učitelju – gdje stanuješ?« 39 On im odgovori: »Dođite i vidite!« Otiđoše s njim i vidješe gdje boravi, i ostadoše kod njega onaj dan. Bilo je to oko desete ure.40 Jedan od dvojice, koji na Ivanovu riječ pođoše za Isusom, bio je Andrija, brat Šimuna Petra. 41 Ovaj nađe najprije svoga brata Šimuna i reče mu: »Nađosmo Mesiju – to jest Pomazanika.« 42 I dovede ga k Isusu. Isus pogleda na nj i reče: »Ti si Šimun, Jonin sin; ti ćeš se zvati Kefa – to jest Stijena.«

Isus pogleda na nj i reče: Ti si Šimun, Jonin sin; ti ćeš se zvati Kefa – to jest Stijena.

Ivan 1:42

U članku Određeni imenom Mark Labberton pisao je o snazi imena. Rekao je: »Ja još uvijek mogu osjetiti utjecaj prijatelja glazbenika koji me je jednoga dana nazvao ‘muzikalnim’. Nitko me nikada nije tako nazvao. Zapravo nikada nisam svirao neki instrument. Nisam bio solist. Pa ipak… toga sam se trenutka osjetio cijenjenim i voljenim… On je vidio, potvrdio i smatrao vrijednim nešto duboko istinito o meni.«

Možda se upravo tako osjetio Šimun kada mu je Isus dao drugo ime. Nakon što se Andrija uvjerio da je Isus Mesija, odmah je potražio svoga brata Šimuna i doveo ga Njemu (r. r. 41,42). Isus je zavirio u njegovu dušu i vidio i smatrao vrijednim nešto duboko istinito o Šimunu. Da, Isus je vidio neuspjehe i silovitu narav zbog koje će Šimun imati mnogo nevolja. No, što je važnije od toga, vidio je da će Šimun postati istaknuti vođa Crkve. Isus ga je nazvao Kefa – aramejski Petar – stijena (Ivan 1:42; pročitajte Matej 16:18).

Tako je i s nama. Bog vidi naš ponos, gnjev i manjak ljubavi za druge, ali On zna tko smo u Kristu. On nas zove »opravdani« i »pomireni« (Rimljanima 5:9,10); oni kojima je oprošteno. Mi smo »Sveti i ljubljeni« (Kološanima 2:13; 3:12); i »izabrani i vjerni« (Otkrivenje 17:14). Zapamtite kako vas Bog vidi i nastojte da to odredi tko ste.

– Marvin Williams

Nitko vam ne može ukrasti to što jeste u Kristu.