Imamo moć!

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 7:14-25

14 Znamo naime da je zakon duhovan; a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh. 15 Doista ne znam što činim, jer ne činim ono što hoću, nego ono što mrzim. 16 Ako li činim ono što ne ću, slažem se sa Zakonom: dobar je. 17 A to ne činim više ja, nego grijeh koji prebiva u meni. 18 Znam naime da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojemu tijelu. Jer dobro htjeti jest u mojoj moći, ali nije i činiti ga. 19 Jer dobro koje hoću ne činim nego zlo koje ne ću, to činim. 20 A kad činim ono što ne ću, zapravo to ne činim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. 21 Nalazim dakle ovaj zakon: kad hoću dobro činiti, u meni je zlo. 22 Jer imam radost u Božjemu Zakonu po unutrašnjem čovjeku, 23 ali vidim drugi zakon u svojim udovima koji se protivi zakonu mojega uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. 24 Ja, nesretni čovjek! Tko će me izbaviti od ovog smrtnog tijela? 25 Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu! Tako dakle ja sâm umom služim Božjem zakonu, a tijelom zakonu grijeha.

Ako po Duhu živimo, i hodajmo u Duhu!

Galaćanima 5:25

PREPLAŠILO me je glasno pucketanje. Prepoznala sam zvuk i otrčala u kuhinju. Nehotice sam uključila kuhalo za kavu. Dok sam vadila utikač iz utičnice uhvatila sam ručku staklene posude i dodirnula njezino dno da se uvjerim nije li prevruće da ju stavim na radnu plohu. Glatka površina spalila mi je vrhove prstiju i na mojoj su nježnoj koži izbili mjehurići. Moj se suprug zabrinuo za moju ranu, a ja sam samo odmahnula glavom. Znala sam da će staklo biti vruće. »Zaista mi nije jasno zašto sam ju dodirnula«, rekla sam.

To što sam učinila podsjetilo me je na Pavlovu reakciju na mnogo veće problem u Svetome pismu – narav grijeha.

Apostol priznaje da ne zna zašto radi ono što zna da ne bi trebao i ne želi raditi (Rimljanima 7:15). Potvrđujući da Pismo jasno određuje dobro i loše (r. 7), svjestan je da se stvarni, složeni rat stalno vodi između tijela i duha u borbi protiv grijeha (r. r. 15-23). Priznajući vlastite slabosti, Pavao pruža nadu u pobjedu sada i zauvijek (r. r. 24,25).

Kad predamo svoj život Kristu, On nam daje Duha Svetoga koji nas osposobljava da odaberemo činiti dobro (Rimljanima 8:8-10). I dok nam pomaže da budemo poslušni Božjoj riječi, možemo izbjeći grijeh koji nas odvaja od života u izobilju koji Bog obećava onima koji ga ljube.

– Xochitl Dixon

Duh Sveti mijenja nas kroz svoju ljubav i svojom milošću.