Bratska ljubav

Pročitajte: Knjiga Postanka 33:1-11

1 Kad Jakov podiže oči i vidje Ezava s četiri stotine ljudi, razdijeli djecu Lei i Raheli i objema sluškinjama. 2 Sprijeda postavi sluškinje i njihovu djecu, za njima Leu i njezinu djecu, a na kraju Rahelu s Josipom. 3 A sam pođe pred njima i nakloni se sedam puta do zemlje, dok se ne približi svom bratu. 4 Ezav mu pohita ususret, zagrli ga, pade mu oko vrata i poljubi ga, i zaplakaše obojica.
5 Kad onda podiže svoje oči i ugleda žene i djecu, upita: »Tko su ti ovi?«
Odgovori: »To su djeca što ih Bog darova tvojemu sluzi.«
6 Pristupiše sluškinje s djecom i nakloniše se. 7 Tad pristupi i Lea s djecom i nakloni se. Na kraju pristupiše Josip i Rahela i nakloniše se.
8 On upita: »Što si htio s tom čitavom četom, koju susretoh?« On odgovori: »Htio sam time naći milost u očima svoga gospodara.«
9 Ezav reče: »Imam dosta, dragi brate! Zadrži što je tvoje!«
10 Ali Jakov odvrati: »Ne, ako sam našao milost u tvojim očima, onda primi dar od mene! Jer gledam u tvoje lice kao što se gleda u lice kojega nebesnika, i ti me tako lijepo dočeka. 11 Primi dakle moj pozdravni dar što ti je doveden! Jer Bog me obilato blagoslovi, i imam svega dosta.« I prisili ga te primi.

Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedni druge!

Ivan 13:34

PO dobi moj brat i ja smo vršnjaci, dijeli nas 11 mjeseci, pa nije čudo da smo se uvijek natjecali i svađali. Tata je razumio. Imao je braću. Mama? Ne baš. Dobro bismo se uklopili u Knjigu Postanka kojoj bi podnaslov mogao biti Rivalstvo među braćom. Kain i Abel (Postanak 4); Izak i Išmael (21:8-10); Josip i svi koji se ne zovu Benjamin (37. poglavlje). Ali kada je riječ o mržnji među braćom, prednjače Jakov i Ezav.

Ezava je brat blizanac, Jakov, dvaput prevario i nije čudo da ga je htio ubiti (27:41). Mnogo godina poslije Jakov i Ezav su se pomirili (33. poglavlje). No suparništvo se nastavilo i među njihovim potomcima, Edomcima i Izraelcima. Kad su se Izraelci spremali uči u Obećanu zemlju, Edomci su ih dočekali s prijetnjama i vojskom (Brojevi 20:14-21). Mnogo godina poslije, kada su građani Jeruzalema bježali pred neprijateljem, Edomci su pobili izbjeglice (Obadija 1:10-14).

Dobro je da u Bibliji ne nalazimo samo takve događaje, tu je i priču o Božjem otkupljenju. Isus je promijenio sve. Svojim je učenicima rekao: »Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga (Ivan 13:34, K. S.). Umro je za nas i pokazao nam što to znači. Kao odrasli, moj brat i ja postali smo bliski. Tako je i s Bogom. Kada prihvatimo oproštenje koje On nudi, Njegova milost mijenja suparništvo u bratsku ljubav.

– Tim Gustafson

Suparništvo među braćom je prirodno. Božja je ljubav nadnaravna.