Stanite u red

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 14:15-27

15 Ako me ljubite, držite moje zapovijedi! 16 A ja ću moliti Oca i dat će vam drugoga Branitelja, da ostane s vama dovijeka: 17 Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete jer ostaje kod vas i u vama će prebivati. 18 Ne ću vas ostaviti sirote, doći ću k vama. 19 Još malo i svijet me ne će više vidjeti. A vi me vidite jer ja živim, a i vi ćete živjeti. 20 U onaj dan spoznat ćete da sam ja u svojemu Ocu, i vi u meni, i ja u vama. 21 Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A onoga tko ljubi mene, ljubit će moj Otac, i ja ću ga ljubiti i očitovat ću mu sebe samoga.« 22 Tada ga upita Juda, ne onaj Iškariotski: »Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?« 23 Isus mu odgovori: »Tko ljubi mene, držat će moju riječ, i moj Otac će ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i u njega ćemo se nastaniti. 24 Tko ne ljubi mene, ne drži mojih riječi. A riječ koju ste čuli od mene nije moja, nego Oca koji me posla.
25 Ovo sam vam govorio dok sam bio s vama. 26 A Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napominjat će vam sve što vam rekoh. 27 Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ne dajem vam ga kao što svijet daje. Neka se ne plaši vaše srce i neka se ne boji!

Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem.

Ivan 14:27

U stražnjem dvorištu imamo prastaru trešnju koja je vidjela i bolje dane. Čini se da umire, pa sam pozvao iskusnog voćara. Pregledao je stablo i rekao da je »pod stresom« i hitno treba pozornost. »Stani u red«, promrmljala je moja žena trešnji dok se udaljavala. Bio je to jedan od ‘onih’ tjedana.

Doista, svi mi imamo ‘stresne tjedne’ – zabrinuti smo zbog toga kamo ide ovaj svijet ili zbog svoje djece, braka, posla, novca, svoga zdravlja i sigurnosti. Pa ipak, Isus nas je uvjerio da unatoč uznemirujućim okolnostima možemo biti mirni. Rekao je: »Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam« (r. 27, K. S.).

Isusov je život bio prepun nevolja i nemira: imao je probleme s neprijateljima i bio neshvaćen od svoje obitelji i prijatelja. Često nije imao ni gdje nasloniti »svoju glavu« (Matej 8:20). No u njegovu ponašanju nije bilo traga zabrinutosti ni strahu. On je posjedovao unutarnji mir. To je mir koji je dao nama – slobodu od tjeskoba prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Mir koji je On imao – svoj mir.

U svim okolnostima, bile značajne ili beznačajne, možemo potražiti Isusa u molitvi. Tamo u Njegovoj prisutnosti recimo Mu svoje brige i strahove. Tada će, uvjerava nas Pavao, mir Božji doći i čuvati naša »srca i misli u Kristu Isusu« (Filipljanima 4:7), čak i ako je to »jedan od ‘onih’ tjedana«.

– David Roper

Usred nevolje možemo pronaći mir u Isusu.