Šunka s jajima

Pročitajte: Druga knjiga Ljetopisa 16:1-9

1 U trideset i šestoj godini Asina kraljevanja iziđe Baša, Izraelov kralj, protiv Jude i utvrdi Ramu, da ne da nikome otići k Asi, Judinu kralju, ni od njega doći.
2 Ali Asa uze srebro i zlato iz riznica Gospodnjega Hrama i kraljevske palače, posla to Ben-Hadadu, aramejskomu kralju, koji je imao sjedište u Damasku, i poruči mu: 3 »Savez postoji između mene i tebe, između mojega i tvojega oca. Evo šaljem ti srebra i zlata. Pa razriješi svoj savez s Bašom, Izraelovim kraljem, da mora otići od mene!«
4 Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla svoje vojskovođe protiv izraelskih gradova. Oni poharaše Ijon, Dan, Abel Majinu i sva spremišta u Naftalijevim gradovima. 5 Kad Baša primi o tome vijest, presta utvrđivati Ramu i odusta od svojega djela. 6 I kralj Asa podigne sve Judejce. Oni su morali odnijeti kamenje i grede što ih je bio Baša upotrebljavao za utvrđivanje Rame. Time je dao utvrditi Gebu i Mispu.
7 U ono vrijeme dođe vidovnjak Hanani k Asi, Judinu kralju, i reče mu: »Zato što si se pouzdao u aramejskog kralja, a nisi se oslonio na Gospodina, svojega Boga, vojska aramejskog kralja se izmaknula iz tvojih ruku. 8 Nisu li Etiopljani i Libijci bili velika vojska s vrlo velikim brojem kola i konjanika? Pa jer si se oslonio na Gospodina, dade ti ih u ruke. 9 Jer oči Gospodnje nadgledaju svu zemlju, da pruži svoju jaku pomoć onima čije nepodijeljeno srce pripada njemu. Ti si u tom radio ludo; jer ćeš odsad morati voditi rat.«

Jer oči Gospodnje nadgledaju svu zemlju, da pruži svoju jaku pomoć onima čije nepodijeljeno srce pripada Njemu.

2 Ljetopisa 16:9

U poznatoj basni kokoš i svinja razgovaraju o otvaranju zajedničkog restorana. Dok su sastavljale jelovnik, kokoš je predložila da poslužuju šunku s jajima. Svinja se pobunila govoreći: »Ne, hvala. Ja bih bila potpuno predana, a ti bi bila samo uključena.« Iako svinja nije željela završiti na tanjuru, njezino poimanje predanja za mene je bilo vrlo poučno. Naučila sam da Boga trebam slijediti cijelim srcem.

Da bi zaštitio svoje kraljevstvo, Asa, kralj Jude, nakanio je prekinuti savez između Izraela i Arama. Srebru i zlatu »iz riznica Gospodnjega Hrama i kraljevske palače« (r. 2) dodao je i blago iz svoje riznice kako bi stekao naklonost Ben- Hadada, kralja Arama (r. 2). Ben-Hadad je pristao i zajedničkim su snagama napali Izrael. Ali vidovnjak Hanani nazvao je Asu nerazumnim jer se oslonio na ljude umjesto na Boga koji je i druge neprijatelje predao u njihove ruke. Rekao je: »Jer Jahve svojim očima gleda po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema Njemu« (r. 9, K. S.).

I dok se suočavamo s vlastitim borbama i nevoljama, sjetimo se da je Bog naš saveznik. On nas jača kada smo Mu spremni služiti cijelim srcem.

– Kirsten Holmberg

Kad smo jednom u potpunosti predani Bogu, On će kroz nas djelovati cijelo vrijeme. Oswald Chambers