Neočekivana milost

Pročitajte: Djela apostolska 9:1-19

1 Još je uvijek gorio Savao prijetnjama i umorstvom protiv Gospodinovih učenika. On pristupi k velikomu svećeniku 2 i zamoli od njega poslanice na sinagoge u Damasku. Ako tamo nađe pristaše ovog Puta, da ih, muškarce i žene, dovede svezane u Jeruzalem. 3 Kad je na svojemu putu došao u blizinu Damaska, odjednom ga obasja svjetlost s neba. 4 On pade na zemlju, začu glas gdje mu govori: »Savle, Savle, zašto me progoniš?« 5 On reče: »Tko si ti, Gospodine?« A on će: »Ja sam Isus koga ti progoniš. 6 Ustani i uđi u grad! Ondje će ti se kazati što trebaš činiti.« 7 A ljudi što su putovali s njim stajali su začuđeni jer su, doduše, razabirali zvuk glasa, ali nisu vidjeli nikoga. 8 Savao ustade sa zemlje, i otvorenim svojim očima ništa nije vidio. Tada ga uzeše za ruke i uvedoše u Damask. 9 Nije vidio tri dana, a nije jeo niti pio.
10 A u Damasku je bio jedan učenik, po imenu Ananija. Njemu reče Gospodin u viđenju: »Ananija!« On odvrati: »Evo me, Gospodine!« 11 A Gospodin mu reče: »Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, i potraži u Judinoj kući Taržanina po imenu Savla! On se moli. 12 U viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje uđe i stavi ruke na nj da progleda.« 13 A Ananija odgovori: »Gospodine, čuo sam od mnogih za toga čovjeka, kolika zla počini tvojim svetima u Jeruzalemu. 14 I ovdje ima vlast od svećeničkih glavara da veže sve koji zazivaju tvoje ime.« 15 A Gospodin mu reče: »Idi, jer mi je on izabrana posuda. On će raznositi moje ime pred pogane i kraljeve i pred Izraelove sinove. 16 Ja ću mu pokazati koliko treba pretrpjeti za moje ime.«
17 I pođe Ananija te uđe u kuću. Stavivši ruke na njega, reče: »Savle, brate, Gospodin Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga.« 18 I odmah spadoše s njegovih očiju kao ljuske, i progleda, i ustavši, primi krštenje. 19 Tada je jeo i okrijepio se.

U viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje uđe i stavi ruke na nj da progleda.

Djela ap. 9:12

DOK sam bio srednjoškolac jedne sam subote ranom zorom krenuo na posao u obližnjoj kuglani. Prethodne sam večeri ostao dulje da operem podove jer je domar javio da je bolestan. Nisam rekao šefu jer sam ga želio iznenaditi. »Uostalom, što se moglo dogoditi?« mislio sam.

Mnogo toga, kao što se pokazalo. Otvorio sam vrata i ugledao desetak centimetara vode koja je prekrivala pod, čunjeve, role toaletnog papira i razne otpatke kako plutaju uokolo. Bilo mi je jasno što sam učinio: oprao sam pod, ali nisam zatvorio slavinu! Nevjerojatno, no moj me je šef dočekao s osmijehom i srdačno zagrlio. «Zbog truda«, rekao je.

Savao je progonio kršćane (r. r. 1,2), a onda se na putu za Damask (r. r. 3,4) našao licem u lice s Isusom. Isus je Savla, kojega će uskoro zvati Pavao, suočio s njegovim postupcima. Nakon tog susreta trebao je pomoć kršćanina Ananije da mu vrati vid. Čin odvažnosti i milosrđa (r. 17).

I Savao i ja doživjeli smo milosrđe. Većina ljudi zna da su pogriješili. Umjesto prodike, trebaju nadu u iskupljenje. Stroga lica ili oštre riječi mogu im onemogućiti da vide tu nadu. Kao Ananija, ili čak moj šef, Isusovi sljedbenici moraju postati slika milosti u susretima s drugima.

– Randy Kilgore

Milostivi postupci kršćana mogu poravnati nečiji put u Spasiteljevu prisutnost.