Izvana na unutra?

Pročitajte: Poslanica Galaćanima 3:23-29

23 Prije nego je došla vjera bili smo pod Zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru koja se trebala objaviti. 24 Tako je Zakon bio naš nadzornik do Krista, da se vjerom opravdamo. 25 A kad je došla vjera, nismo više pod nadzornikom. 26 Doista, svi ste Božji sinovi po vjeri u Kristu Isusu. 27 Jer koji ste god u Krista kršteni, Krista ste obukli. 28 Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan u Kristu Isusu. 29 A kad ste vi Kristovi, onda ste Abrahamovi potomci, baštinici po obećanju.

Jer koji ste god u Krista kršteni, Krista ste obukli.

Galaćanima 3:27

»PROMJENA: iznutra na van ili izvana na unutra« glasio je naslov koji je odražavao suvremeni način razmišljanja – da se promjenom vanjskog izgleda ili držanja možemo promijeniti iznutra – i čak promijeniti svoj život.

Privlačna koncepcija – tko ne bi volio da je za to dovoljan samo novi izgled? Mnogi od nas smo na vlastitoj koži naučili da je mijenjanje duboko ukorijenjenih navika gotovo nemoguće. Usredotočenost na jednostavne vanjske promjene pruža lažnu nadu da postoji kraći, brži put k poboljšanju života.

No, iako takve promjene mogu povoljno djelovati na naš život, Sveto pismo nas poziva da težimo dubljoj promjeni – onoj koju ne možemo postići sami. Zapravo u 3. poglavlju Poslanice Galaćanima Pavao tvrdi da čak i Božji zakon – dragocjeni dar koji nam je otkrio Božju volju – nije mogao iscijeliti slomljenost Božjeg naroda (r. r. 19-22). Istinsko ozdravljenje i sloboda zahtijevali su da po vjeri »obuku« Krista (r. 27) »u Duhu« (5:5). Po Njemu odabrani i oblikovani pronaći će svoj pravi identitet i vrijednost – svaki će vjernik jednako baštiniti sva Božja obećanja (3:28,29).

Mogli bismo utrošiti mnogo vremena na samopoboljšanje. No najdublje i najbolje promjene dogodit će se kada spoznamo »Kristovu ljubav koja nadilazi svaku spoznaju« (Efežanima 3:19) – ljubav koja mijenja sve.

– Monica Brands

Potpuna i trajna promjena moguća je u Isusu.