Ne ja

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 15:1-11

1 Podsjećam vas, braćo, na evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste i primili, u kojemu i stojite, 2 po kojemu se i spašavate, ako držite kako sam vam propovijedao, osim ako uzalud povjerovaste. 3 Doista, predao sam vam najprije ono što sam i primio: Krist je umro za grijehe naše po Pismima; 4 i pokopan je, i uskrišen je trećeg dana po Pismima; 5 i ukazao se Kefi, potom dvanaestorici. 6 Zatim se je ukazao braći kojih je bilo više od pet stotina zajedno. Od njih mnogi žive i sad, a neki usnuše. 7 A potom se ukazao Jakovu, onda svim apostolima. 8 Nakon svih ukazao se i meni kao nedonoščetu. 9 Doista, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio Božju Crkvu. 10 Ali po milosti Božjoj jesam što jesam, i njegova milost nije u meni ostala besplodna, nego sam se trudio više od svih njih, ali ne ja nego Božja milost, koja je sa mnom. 11 Bio dakle ja, bili oni, tako propovijedamo i tako uzvjerovaste.

A ja živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.

Galaćanima 2:20

KAO jedan od najslavnijih dirigenata dvadesetog stoljeća Arturo Toscanini ostao je zapamćen po tome što je uvijek želio da priznanje dobije onaj tko ga zaslužuje. U jednoj svojoj knjizi David Ewen opisuje kako su članovi Njujorškog filharmonijskog orkestra ustali i ovacijama pozdravili Toscaninija na kraju probe Beethovenove Devete simfonije. Kada je nastalo zatišje, Arturo je suznih očiju slomljenim glasom rekao: »Ne ja… nego Beethoven… Toscanini je ništa.«

U novozavjetnim pismima apostol Pavao također ne smatra sebe zaslužnim za svoje duhovno razumijevanje, pronicavost i utjecaj. Znao je da je poput duhovnog oca i majke mnogima koji su se pouzdali u Krista. Priznao je da se jako trudio i mnogo pretrpio da ojača vjeru, nadu i ljubav mnogih (1 Korinćanima 15:10).

No nije mogao mirne savjesti prihvatiti pohvale onih koji su bili potaknuti njegovom vjerom, ljubavlju i dubokim duhovnim razumijevanjem. Zato je svojim čitateljima i nama Pavao jednako tako mogao reći: »Ne ja, braćo i sestre… nego Krist… Pavao je ništa.«

Mi smo samo glasonoše Onoga koji zaslužuje naše ovacije.

– Mart DeHaan

Mudar je onaj tko će radije dati čast nego ju primiti.