Krotkost

Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:1-6

1 Molim vas dakle ja, sužanj u Gospodinu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, 2 sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi. 3 Nastojte čuvati jedinstvo Duha vezom mira. 4 Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva. 5 Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje! 6 Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.

… sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi.

Efežanima 4:2

ŽIVOTNE nas nedaće mogu učiniti razdražljivima i mrzovoljnima, ali nema izlike za loše ponašanje jer ono pogađa srca onih koje volimo i širi žalost posvuda oko nas. Nismo ispunili dužnost prema drugima dok ne naučimo biti ljubazni.

U Novome zavjetu nalazimo riječ za vrlinu koja uklanja našu neljubaznost – krotkost, riječ koja sugerira ljubaznost i milosrđe. U Poslanici Efežanima 4:2 Pavao nas moli da živimo »sa svom poniznošću i krotkošću«.

Krotkost je spremnost da prihvatimo ograničenja i bol, a da ne otežavamo život drugih. Njome pokazujemo zahvalnost za najmanju učinjenu uslugu i razumijevanje za one koji nam ne pomažu. Krotkost nam pomaže da iziđemo nakraj s dosadnim ljudima – posebno bučnim malim ljudima; jer ljubaznost prema djeci glavno je obilježje dobre i nježne osobe. Nježno odgovara na provokaciju. Šuti, jer je spokojna tišina često najrječitiji odgovor na neljubazne riječi. Isus je »krotak i ponizan srcem« (Matej 11:29). Ako ga zamolimo, On će nas, s vremenom, učiniti sličnima sebi. Škotski pisac George MacDonald kaže: »Bog ne želi (od nas) čuti zvuk koji će raniti nečije srce, riječ koja nanosi bol… Zbog takvih, i svih drugih grijeha, Isus je rođen da nas oslobodi.«

– David Roper

Poniznost prema Bogu učinit će nas krotkima prema ljudima.