Kao moj otac

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 5:8-12

8 Budite trijezni i bdijte jer vaš protivnik, đavao, kao ričući lav obilazi i traži koga će proždrijeti. 9 Njemu se oduprite postojani u vjeri i znajte da iste muke podnose vaša braća u svijetu! 10 A Bog svake milosti, koji vas pozva na svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, on će vas, poslije malo muke, usavršiti, okrijepiti i utvrditi. 11 Njemu vlast u vijeke! Amen.
12 Ukratko vam pišem po Silvanu, kojega smatram vjernim bratom, da vas ohrabrim i da vam posvjedočim kako je ovo prava Božja milost u kojoj se nalazite.

Pisano je naime: »Budite sveti, jer sam Ja svet!«

1 Petrova 1:16

OČEVE prašnjave, kaubojske čizme s povišenim petama nalaze se na podu moje radne sobe i svakodnevno me podsjećaju na to kakav je čovjek bio. Između ostaloga, uzgajao je, krotio i trenirao konje nalik živome srebru. Volio sam ga gledati dok radi i divio sam se kako dugo može ostati u sedlu.

Kada sam bio malen, a i poslije, htio sam biti kao on. Sada sam u osamdesetima i njegove čizme su mi još uvijek ‘prevelike’. Ne mogu se mjeriti s njime.

Moj je otac sada u nebu, ali imam još jednoga Oca koji mi je uzor. Želim biti poput Njega – ispunjen Njegovom dobrotom i začinjen Njegovom ljubavlju. Nisam ni blizu tome, a neću ni biti u ovome životu; Njegove su čizme za mene ‘puno prevelike’. Ne mogu se mjeriti s Njime.

Apostol Petar je rekao: »A Bog svake milosti, koji vas poziva na svoju vječnu slavu u Kristu… će vas, poslije malo muke, usavršiti, okrijepiti i utvrditi« (5:10). On ima mudrost i silu da to učini (r. 11).

Nedovoljna sličnost nebeskome Ocu neće trajati zauvijek. Bog nas je pozvao da svojim životom širimo ljepotu Njegova karaktera. Ovdje smo mu tek malo slični, ali u nebu više neće biti našega grijeha ni žalosti i bit ćemo Mu potpuno nalik! To je »prava Božja milost« (r. 12).

– David Roper

Zahvaljujući križu, vjernici su savršeni u Božjim očima.