Jedno ime

Pročitajte: Poslanica Filipljanima 2:5-11

5 Budite jedni prema drugima kao što je Krist Isus.
6 Dok je bio u Božjemu obličju,
on se nije grčevito držao
svoje jednakosti s Bogom,
7 nego je sebe poništio uzevši obličje sluge,
i postao jednak ljudima.
Vanjštinom je bio kao čovjek.
8 Ponizio je samoga sebe
postavši poslušan do smrti,
do smrti na križu.
9 Zato i Bog njega uzvisi
i darova mu ime
koje je nad svakim imenom:
10 na Isusovo se ime
ima pokloniti svako koljeno
bića koja su na nebu i na zemlji i pod zemljom,
11 i svaki jezik ima priznati
da je Isus Krist – Gospodin,
na slavu Boga Oca.

Na Isusovo se ime ima pokloniti svako koljeno bića koja su na nebu i na zemlji i pod zemljom.

Filipljanima 2:10

KLEOPATRA, Galileo, Shakespeare, Elvis, Pelé. Svi su oni toliko poznati da je dovoljno jedno ime da znamo o kome je riječ. Ostali su zapamćeni u povijesti zbog onoga što su bili ili što su radili. Ali postoji jedno ime koje se uzdiže iznad tih i bilo kojeg drugog imena!

Prije nego što se Božji Sin rodio u ovaj svijet, anđeo je rekao Mariji i Josipu da mu nadjenu ime Isus »jer On će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha« (Matej 1:21), »i zvat će se Sin Svevišnjega« (Luka 1:32).

Isus nije došao kao ugledna ili slavna osoba. Došao je kao sluga koji se ponizio i umro na križu kako bi svakome tko Ga primi kao Spasitelja bili oprošteni grijesi i grijeh ne bi više imao vlast nad njima.

Apostol Pavao je napisao: »Zato i Bog Njega uzvisi i darova Mu ime koje je nad svakim imenom: na Isusovo se ime ima pokloniti svako koljeno bića koja su na nebu i na zemlji i pod zemljom i svaki jezik ima priznati da je Isus Krist – Gospodin, na slavu Boga Oca« (Filipljanima 2:9-11).

U trenucima najveće radosti i najveće nevolje, ime na koje se oslanjamo je Isus. On nas nikada neće ostaviti, a Njegova ljubav neće prestati.

– David McCasland

Isusa Krista uopće ne cijenimo ako Ga ne cijenimo više od svega. Augustin