Ni manje, ni više

Pročitajte: Druga poslanica Timoteju 2:14-26

14 To napominji i svjedoči pred Bogom: neka se ne upuštaju u prepiranje, jer to ništa ne koristi, nego je na propast onima koji slušaju. 15 Pobrini se da se pokažeš prokušan pred Bogom kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji pravo upravlja riječju istine! 16 Kloni se svjetovnih i ispraznih razgovora, jer još više uvećavaju bezbožnosti. 17 Njihova riječ razjeda oko sebe kao rak-rana. Među njima su Himenej i Filet. 18 Oni odstupiše od istine govoreći da je uskrsnuće već bilo i ruše nekima vjeru.
19 A čvrsto stoji Božji temelj i pečat mu je ovaj: »Poznaje Gospodin svoje«, i dalje: »Neka odstupi od nepravde svaki koji zaziva Gospodnje ime!« 20 U velikoj kući nisu samo posude zlatne i srebrne, nego i drvene i zemljane, i jedne su za dragocjenosti, a druge za običnu upotrebu. 21 Ako dakle tko očisti sebe od ovih, bit će posuda za dragocjenosti, posvećena i korisna domaćinu, pripravljena za svako dobro djelo.
22 Bježi od mladenačkih strasti, idi za pravdom, vjerom, ljubavlju, mirom s onima koji zazivaju Gospodina iz čista srca! 23 A ludih i praznih zapitkivanja se kloni znajući da rađaju svađe. 24 Sluga Gospodnji ne treba se svađati, nego treba biti blag prema svima, sposoban poučavati, spreman na podnošenje zla. 25 Treba blago preodgajati protivnike, ne bi li im kako Bog dao da se obrate i spoznaju istinu, 26 da dođu k sebi i iskopaju se iz zamke đavla, koji ih je zarobio i drži ih pod svojom voljom.

Pobrini se da se pokažeš prokušan pred Bogom kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji pravo upravlja riječju istine!

2 Timoteju 2:15

NEDAVNO sam čitao o tome kako je lako pogrešno prenijeti poruku Biblije. Nekada njome pokušavamo potkrijepiti to što već vjerujemo, umjesto da dopustimo da nam prenese to što je Bog rekao. Nekima Biblija služi da obrane vlastita stajališta o nečemu, dok drugima ta ista Biblija služi da napadnu to stajalište. Obje strane citiraju Sveto pismo kako bi poduprle svoje uvjerenje, ali obje ne mogu biti u pravu.

Kada prenosimo Božju riječ važno je da nastojimo reći ni manje ni više od onoga što u Pismu uistinu piše. Ako ju pogrešno predstavljamo, to u konačnici znači da pogrešno predstavljamo Božju narav. Zato je Pavao opomenuo Timoteja: »Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu!« (r. 15, K. S.) Glavna zadaća prokušanoga Božjeg radnika, koji se nema čega stidjeti, je da »pravo upravlja« ili »valjano propovijeda« Božju riječ. Kada ju proučavamo, možemo zatražiti Duha Svetoga, koji ju je nadahnuo, da nam da razumijevanje i mudrost.

Svojim riječima i postupcima imamo priliku predstaviti Božju riječ tako da točno odražava Božje srce. To je jedna od najvećih prednosti kršćanskog života.

– Bill Crowder

Božja riječ – rukuj oprezno.