Kao djeca

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 18:1-5; 19:13,14

1 U onaj čas pristupiše učenici k Isusu i zapitaše: »Tko je doista najveći u nebeskom kraljevstvu?« 2 Tada on dozva dijete, postavi ga među njih 3 i reče: »Zaista, kažem vam: Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, ne ćete ući u nebesko kraljevstvo. 4 Tko se dakle drži malenim kao ovo dijete, taj je najveći u nebeskom kraljevstvu. 5 Tko prima takvo dijete u moje ime, taj mene prima.
13 Tada mu donesoše djecu, da stavi ruke na njih i da se pomoli. Ali su učenici odbijali ljude. 14 A Isus reče: »Pustite djecu neka dođu k meni i ne branite im; jer je takovih kraljevstvo nebesko.«

Zaista, kažem vam: Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, ne ćete ući u Nebesko kraljevstvo.

Matej 18:3

JEDNE večeri prije mnogo godina, nakon što je s našom dvogodišnjom kćeri izgovorila molitvu za laku noć, moja je žena ostala zatečena pitanjem. »Mama, gdje je Isus?«

Luann je odgovorila: »Isus je u nebu i On je svuda, upravo ovdje s nama. I on može biti u tvojem srcu ako ga zamoliš da uđe.«

»Želim da Isus bude u mojem srcu.«

»Jednoga dana možeš Ga pozvati da uđe.«

»Želim ga zamoliti da bude u mojem srcu sada.«

I naša je djevojčica rekla: »Isuse, molim te dođi u moje srce i budi sa mnom.« I tako je započelo njezino putovanje vjere.

Kad su Ga njegovi učenici pitali tko je najveći u Kraljevstvu nebeskom, Isus je pozvao maleno dijete i »postavi ga među njih (r. r. 1,2). »Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, ne ćete ući i Nebesko kraljevstvo (…) Tko prima takvo dijete u Moje ime, taj Mene prima« (r. r. 3,5).

I mi možemo poput Isusa vidjeti bezazleno dijete kao primjer vjere. Rečeno nam je da primamo sve koji otvore svoje srce Njemu. »Pustite djecu neka dođu k Meni«, rekao je Isus, »i ne branite im; jer je takovih Kraljevstvo nebesko« (19:14).

– David McCasland

Naša vjera u Isusa mora biti puna pouzdanja kao kod malenog djeteta.