Bježite!

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 6:12-20

12 »Sve mi je dopušteno«, ali nije sve na korist; »sve mi je dopušteno«, ali ne ću da me što zarobi. 13 Jelo je za trbuh, i trbuh za jelo. A Bog će oboje uništiti. Ali tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo. 14 A Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti svojom silom. 15 Ne znate li da su vaša tjelesa Kristovi udovi? Hoću li dakle uzeti Kristove udove i od njih načiniti udove bludnice? Bože sačuvaj! 16 Ili ne znate, tko se s bludnicom združi da s njom postaje jedno tijelo? »Jer bit će«, veli, »dvoje jedno tijelo.« 17 A tko se združi s Gospodinom, jedan je duh. 18 Izbjegavajte bludnost! Svaki grijeh koji učini čovjek izvan je tijela; a tko čini blud, griješi protiv svoga tijela. 19 Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji? 20 Jer ste kupljeni otkupninom. Stoga proslavite Boga u svome tijelu!

Jer ste kupljeni otkupninom. Stoga proslavite Boga u svome tijelu!

1 Korinćanima 6:20

»PARIRAJ!« Kada sam u srednjoj školi počeo mačevati, moj je trener prije svakog napada viknuo »pariraj«. To je značilo da zauzmem odgovarajući položaj i odgovorim na napad.

Kada je riječ o pozornom slušanju, odmah mi pada na pamet trenutačna poslušnost na koju nas Sveto pismo poziva kada je u pitanju bludnost. U 6. poglavlju Prve poslanice Korinćanima Pavao vjernicima koji su bili u iskušenju da posjećuju bludnice u poganskim hramovima naređuje: »Bježite od bludnosti!« (r. 18, K. S.) Kada smo u iskušenju ponekad moramo stajati »čvrsto« i »održati se protiv đavolskih zasjeda« (Galaćanima 5:1; Efežanima 6:11), ali u ovom slučaju Biblija izričito kaže što je najbolja obrana: »Bježite!«

Trenutačna poslušnost štiti nas od kompromisa. Mali kompromisi mogu imati zastrašujuće posljedice. Nekontrolirane misli, letimičan pogled na pogrešnu stranicu na internetu, koketiranje, a već ste oženjeni – svaki taj korak vodi nas onamo kamo ne bismo smjeli ići i udaljava nas od Boga.

Kada pobjegnemo od napasti, Bog nam pruža i utočište. Svojom smrti na križu Isus nam nudi nadu, oproštenje i novi početak, što god učinili. Kad u svojoj slabosti dotrčimo Isusu, On nas oslobađa da možemo živjeti u Njegovoj snazi.

– James Banks

Jedino Bog može podmiriti naše najdublje potrebe i dati spokoj našoj duši.