Veliki liječnik

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 4:23 – 5:12

23 Isus je prolazio po svoj Galileji. Učio je u sinagogama, navješćivao evanđelje o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu. 24 Glas o njemu raširio se po svoj Siriji. Donosili su mu sve koji su trpjeli od različitih bolesti i muka i opsjednute, mjesečare i uzete, i on ih je izliječio. 25 Za njim je išlo veliko mnoštvo naroda iz Galileje i Dekapolisa i iz Jeruzalema, Judeje i iz područja s one stranu Jordana.
5
1 Kad vidje Isus mnoštvo naroda, popne se na goru i sjede. Pristupiše mu njegovi učenici. 2 Tada otvori svoja usta i poče ih učiti:
Blaženstva
3 »Blaženi siromašni u duhu!
Njihovo je nebesko kraljevstvo.
4 Blaženi žalosni!
Oni će se utješiti.
5 Blaženi krotki!
Oni će posjedovati zemlju.
6 Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde!
Oni će se nasititi.
7 Blaženi milosrdni!
Oni će postići milosrđe.
8 Blaženi koji su čista srca!
Oni će Boga gledati.
9 Blaženi mirotvorci!
Oni će se zvati sinovi Božji.
10 Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde!
Njihovo je kraljevstvo nebesko.
11 Blaženi ste kad vas ljudi zbog mene grde i progone i o vama lažno govore sve zlo! 12 Radujte se i veselite se, jer je velika vaša plaća na nebesima. Jer su isto tako progonili i proroke prije vas.«

Ostanite u Meni, i Ja u vama!

Ivan 15:4

KADA liječnik Rishi Manchanda pita svoje pacijente gdje žive, njega zanima više od adrese. Tijekom vremena uočio je uzorak. Oni koji se obraćaju njemu za pomoć često žive u nezdravom okruženju. Plijesan, štetnici i otrovi uzrokom su njihovih bolesti. Zato je dr. Manchanda postao zagovornik onoga što je nazvao upstream-doktori. To su zdravstveni radnici koji, dok pružaju neposrednu medicinsku pomoć, zajedno s pacijentima i lokalnom zajednicom rade na tome da im osiguraju bolje uvjete života i tako poboljšaju zdravlje.

Dok je Isus ozdravljao one koji su Mu dolazili (Matej 4:23,24), rekao im je da podignu pogled iznad neposredne tjelesne i materijalne potrebe. Svojom Propovijedi na gori On je ponudio više od tjelesnog ozdravljenje (5:1-12). Sedam puta Isus opisuje stav uma i srca koji započinje novim načinom gledanja i obećanjem blaženstva (r. r. 3-9). Još dva puta naziva blaženima one koji trpe progonstvo i pronalaze svoj mir i dom u Njemu (r. r. 10-12).

Isusove me riječi ostavljaju u dvojbi. Gdje ja živim? Koliko sam svjestan svoje potrebe za blaženošću koja je veća od moje neposredne potrebe za tjelesnom i materijalnom pomoći? I dok čeznem za čudom, čeznem li za siromašnim, žalosnim, krotkim, gladnim, milosrdnim, mirotvornim srcem koje Isus naziva blaženim?

– Mart DeHaan

Kada je Bog naš dom, naša nada je u Njemu.