Tko je to?

Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:28-40

28 Poslije tih riječi pođe dalje na putu u Jeruzalem. 29 Kad dođe u blizinu Betfage i Betanije, na goru što se zove Maslinska gora, posla dva svoja učenika 30 i naloži im: »Idite u selo što je pred vama! Ondje ćete na ulazu naći magare privezano, na kojemu još nitko nije jahao. Odvežite ga i dovedite! 31 Upita li vas tko: Zašto ga odvezujete?, odgovorite ovako: Gospodin ga treba.« 32 Poslani otiđoše i nađoše kako im je bio kazao. 33 Kad su odvezivali magare, upitaše ih njegovi gospodari: »Zašto odvezujete magare?« 34 Oni odgovoriše: »Gospodin ga treba.« 35 Tako dovedoše magare k Isusu, staviše svoje haljine na nj i podigoše Isusa na njega. 36 Dok je tako prolazio, prostirali su svoje haljine po putu. 37 I kad se počeo spuštati niz Maslinsku goru, stade sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga jakim glasom za sva čudesna djela što su ih vidjeli. 38 Govorili su:
»Blagoslovljen kralj
koji dolazi u Gospodnje ime!
Mir na nebu i slava na visini!«
39 Tada mu rekoše neki farizeji: »Učitelju, zabrani to svojim učenicima!« 40 On im odvrati: »Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati.«

Blagoslovljen kralj koji dolazi u Gospodnje ime!

Luka 19:38

ZAMISLITE da stojite rame uz rame s promatračima uz rub makadamske ceste. Žena iza vas stoji na prstima, pokušavajući vidjeti tko dolazi. U daljini nazirete muškarca koji jaše na magarcu. Kada se približio, ljudi počinju prostirati svoje haljine po putu. Iznenada iza sebe čujete pucanje grana. Neki čovjek siječe palmine grane, a ljudi ih bacaju na cestu ispred magarca.

Isusovi sljedbenici gorljivo su Ga veličali dok je ulazio u Jeruzalem nekoliko dana prije raspeća. Mnoštvo je klicalo. Slavili su Boga »za sva čudesna djela što su ih vidjeli« (r. 37). Mnoštvo je okružilo Isusa govoreći: »Blagoslovljen koji dolazi – kralj – u ime Gospodnje!« (r. 38, K. S.) Njihovo oduševljeno slavljenje djelovalo je na stanovnike Jeruzalema. Kad je Isus konačno ušao »u Jeruzalem, uzbuni se sav grad. ‘Tko je to?’ pitali su?« (Matej 21:10)

Ljudi su i danas znatiželjni i pitaju se tko je Isus. Iako Mu mi ne možemo prekriti put palminim granama i osobno mu klicati, još uvijek Ga možemo veličati. Možemo govoritit o njegovim čudesnim djelima, pomagati ljudima u nevolji, strpljivo podnositi uvrede i iskreno i snažno voljeti jedni druge. Iznad svega moramo biti spremni odgovoriti promatračima koji pitaju: »Tko je Isus?«

– Jennifer Benson Schuldt

Uzvisujemo Božje ime kada živimo kao Njegova djeca.