Bog je u detaljima

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 10:29-31

29 Ne kupuju li se dva vrapca za pet novčića? A ipak, nijedan od njih ne pada na zemlju bez znanja vašega Oca. 30 A u vas je, štoviše, izbrojena sva kosa na glavi. 31 Ne bojte se, dakle! Vi ste više vrijedni negoli mnogi vrapci.

Gospod je dobrostiv svima, milosrdan svim svojim stvorovima.

Psalam 145:9

KADA je moj štenac ‘čokoladni’ labrador napunio tri mjeseca, prvi put odveo sam ga veterinarki na pregled i cijepljenje. Dok ga je pomno pregledavala, primijetila je malu bijelu točku na krznu njegove lijeve stražnje šape. Nasmiješila se i rekla mu je: »Tu te je Bog održao kada te je umočio u čokoladu.«

Morao sam se nasmijati. No ona je nehotice rekla nešto vrlo značajno: Bog je neizmjerno i osobno zainteresiran za svoje stvorenje.

U Evanđelju po Mateju 10:30 Isus kaže da je svakome od nas »izbrojena sva kosa na glavi«. Bog je toliko velik da može biti beskrajno zainteresiran za najintimnije pojedinosti našega života. Ne postoji ništa toliko maleno, a da On to ne zapazi, i ne postoji ništa tako nevažno da ne dođemo k Njemu i to Mu ne kažemo. Toliko nas voli.

Bog nas nije samo stvorio; On se brine za nas i čuva nas u svakom trenutku. Netko je jednom rekao da je »đavo u detaljima«. No, mnogo je bolje ako shvatimo da je Bog u detaljima. On vidi i ono što nama promakne. Kako je utješno znati da nas naš nebeski Otac, savršeno mudar i pun ljubavi – zajedno sa svim stvorenjem – nježno drži u Svojim snažnim rukama.

– James Banks

Bog se brine o svakoj našoj potrebi.