Prekinuto zajedništvo

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 27:32-50

32 Kad su izlazili, namjeriše se na čovjeka iz Cirene imenom Šimuna. Njega natjeraše da mu ponese križ. 33 Tako stigoše na mjesto koje se zove Golgota, kosturnica. 34 Ondje mu dadoše vino pomiješano sa žuči. On okusi, ali ne htjede piti. 35 Tada ga pribiše na križ i razdijeliše ždrijebom među se njegove haljine. 36 Onda su sjeli i čuvali ga. 37 Povrh njegove glave pričvrstiše natpis s oznakom njegove krivnje: »Ovo je Isus, židovski kralj.« 38 Zajedno s njim bila su razapeta dva razbojnika, jedan s desne, drugi s njegove lijeve. 39 Oni koji su prolazili hulili su na nj, mahali glavom 40 i govorili: »Ti si htio razvaliti Hram i u tri ga dana opet sagraditi; spasi samoga sebe! Ako si Božji Sin, siđi s križa!« 41 Isto su se tako rugali i svećenički poglavari zajedno s pismoznancima i starješinama i govorili: 42 »Drugima je pomogao, sebi samomu ne može pomoći. Ako je Izraelov kralj, neka siđe sad s križa, i vjerovat ćemo u njega. 43 On se je uzdao u Boga; neka ga sad izbavi, ako mu je po volji! Jer je govorio: Ja sam Božji Sin!« 44 Tako su mu se isto rugali i razbojnici koji su bili s njim razapeti.
45 Od šeste do devete ure nastade tama po svoj zemlji. 46 Oko devete ure Isus povika iza glasa: »Eli, Eli, lema sabahtani?«, to jest: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?« 47 Neki od onih što su stajali ondje čuli su to i rekli: »Zove Iliju.« 48 Odmah otrča jedan od njih, natopi spužvu octom, natače je na trsku i dade mu da pije. 49 Drugi su rekli: »Čekaj da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.« 50 Opet povika Isus jakim glasom i ispusti duh.

»Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?«

Matej 27:46

GLASNI, žalosni krik prolomio se mračnim poslijepodnevom. Pretpostavljam da je nadglasao plač prijatelja i voljenih koji su se okupili kod Isusovih nogu. Nadjačao je i uzdahe razbojnika koji su bili raspeti svaki s jedne Njegove strane. I sigurno zaprepastio sve koji su ga čuli.

»Eli, Eli! Lama sabakthani?« zavapio je Isus u agoniji i krajnjem očaju dok je visio na križu srama na Golgoti. Što znači: »Bože moj, Bože moj! Zašto si me ostavio?« (r. r. 45,46, K. S.)

Ne mogu se sjetiti bolnijih riječi. Od vječnosti, Isus je bio u savršenom zajedništvu s Bogom Ocem. Zajedno su stvorili svemir, na svoju sliku su načinili čovjeka, i pripremili plan spasenje. I sve su to vrijeme bili u potpunom zajedništvu jedan s drugim.

A sada, dok Mu tjeskoba križa i dalje nanosi neopisivu bol, Isus po prvi put gubi osjećaj Božje prisutnosti dok nosi teret grijeha cijeloga svijeta.

To je bio jedini način. Samo je kroz to vrijeme prekinutog zajedništva bilo moguće postići naše spasenje. I samo zato što je Isus bio voljan doživjeti taj osjećaj napuštenosti na križu, mi ljudi možemo ostvariti zajedništvo s Bogom.

Hvala Ti, Isuse, što si podnio toliku patnju kako bi nama bilo oprošteno.

– Dave Branon

Križ otkriva Božju ljubav za izgubljene.