I u istini

Pročitajte: Sefanija 1:1-6; 2:1-3
1 Gospodnja riječ koja dođe Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalijina, sina Amarjina, Ezekijina sina, u dane Jošije, Amonova sina, Judina kralja.
2 »Sve ću pograbiti sa zemlje!«,
govori Gospodin.
3 »Pograbit ću ljude i stoku,
pograbit ću nebeske ptice i morske ribe,
sablazni zajedno s bezbožnicima.
Istrijebit ću čovjeka s lica zemlje!«,
govori Gospodin.
4 »Zamahnut ću svojom rukom protiv Jude,
protiv svih stanovnika Jeruzalema.
Istrijebit ću iz ovoga mjesta
Baalov ostatak
i ime idolskih službenika
zajedno sa svećenicima.
5 S onima koji se na krovovima
klanjaju nebeskoj vojsci
istrijebit ću i one koji se klanjaju Gospodinu
i kunu se njim, ali se kunu i Milkomom,
6 i one koji su otpali od Gospodina
i ne traže Gospodina, i ne mare za nj.«
1 Saberite se! Jest, saberi se, narode,
koji se nikada više ne može ljubiti!
2 Prije nego se ispuni odluka
– kao pljeva prođe dan –
prije nego još dođe na vas
plameni Gospodnji gnjev,
prije nego još dođe na vas
dan Gospodnjega gnjeva.
3 Tražite Gospodina,
svi ponizni u zemlji,
koji izvršavate njegov zakon!
Težite za pravednošću!
Nastojte oko poniznosti!
Možda nađete zaklon
u dan Gospodnjega gnjeva!

On obnavlja svoju ljubav. On kliče nad tobom pun radosti.

Sefanija 3:17

PRIJE mnogo godina otišao sam na vjenčanje dvoje ljudi iz različitih zemalja. Takvo miješanje kultura može biti lijepo, ali to je vjenčanje objedinilo kršćansku tradiciju i obrede mnogobožaca.

Prorok Sefanija oštro je osudio miješanje drugih religija s vjerom u jednoga pravog Boga (sinkretizam). Judejci su štovali pravoga Boga, ali su se pouzdavali i u boga Milkoma (1:5). Sefanija je opisao običaje poganske kulture koje su prihvatili (r. 8) i upozorio da će ih zbog toga Bog prognati iz njihove domovine. Ali Bog nikada nije prestao voljeti svoj narod. Njegova im je osuda trebala pokazati da je vrijeme da se vrate Njemu. Zato Sefanija potiče Judu: »Tražite Gospodina, svi ponizni u zemlji« (2:3). Zatim im je Bog uputio nježne riječi i obećao obnovu: »U ono vrijeme dovest ću vas kući, u vrijeme naime kada vas saberem« (3:20).

Lako je osuditi primjere očitog sinkretizma poput onoga na spomenutom vjenčanju. No u stvarnosti svi mi lako uklapamo Božju istinu u svjetonazore svoje kulture. Trebamo vodstvo Duha Svetoga da ispita to što vjerujemo u odnosu na istinu Božje riječi i onda da tu istinu zastupamo s uvjerenjem i ljubavlju. Naš Otac srdačno prima svakoga tko ga štuje »u duhu i istini« (Ivan 4:23,24).

– Tim Gustafson

Bog je uvijek spreman oprostiti i obnoviti.