Srdačna dobrodošlica

Pročitajte: Prva Petrova poslanica 4:7-11
7 Svemu se približio kraj. Budite dakle mudri i budni u molitvama! 8 A prije svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! 9 Budite gostoljubivi jedni prema drugima bez mrmljanja! 10 Poslužujte jedni druge, svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelji različite Božje milosti. 11 Ako tko govori, neka govori kao Božje riječi; ako tko služi, neka služi kao po jakosti koju Bog daje, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu kome pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

Budite gostoljubivi jedni prema drugima bez mrmljanja!

1 Petrova 4:9

»A tko će svakoga zagrliti?«

To je pitanje postavio naš prijatelj Steve nakon što je saznao da ima karcinom i da neko vrijeme neće dolaziti u crkvu. Steve je čovjek koji čini da se svatko u našoj crkvi osjeća dobrodošlim – uz prijateljski pozdrav, topli stisak ruke, pa čak i »sveti cjelov«, da upotrijebimo riječi iz Poslanice Rimljanima 16:16: »Pozdravite sve svetim cjelovom.«

I sada, dok se molimo za Stevea da ga Bog ozdravi, on je zabrinut da će nam – dok prolazi razdoblje operacije, terapije i odsutnosti iz crkve – nedostajati njegova srdačna dobrodošlica.

Možda nismo svi takvi da nam je prirodno jedni druge pozdravljati tako srdačno i otvoreno kao što to čini Steve, no njegov primjer brige za ljude je opomena svima nama. Obratite pozornost na to da Petar kaže: »Budite gostoljubivi jedni prema drugima bez mrmljanja«, što znači iz ljubavi (r. r. 9; pročitajte Filipljanima 2:14). Iako je gostoljubivost prvoga stoljeća uključivala smještaj putnika namjernika, i tada je uvijek započinjala srdačnim pozdravom.

I dok se jedni prema drugima odnosimo s ljubavlju, bilo da je riječ o zagrljaju bilo o prijateljskom osmijehu, činimo to tako »da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu kome pripada slava i vlast u vijeke vjekova! Amen« (1 Petrova 4:11).

– Dave Branon

Gostoljubivošću pokazujemo Božju dobrotu.