Osuđivanje

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 7:1-6

1 Ne sudite! I ne ćete biti suđeni. 2 Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. 3 Što vidiš trun u oku svoga brata, a brvna u svojemu oku ne osjećaš? 4 Ili kako možeš reći svome bratu: Daj da izvadim trun iz tvoga oka, a eto brvno u tvome oku? 5 Licemjeru, izvadi najprije brvno iz svojega oka! Tada ćeš vidjeti kako možeš izvaditi trun iz oka svojega brata.
6 Ne dajte svetinje psima i ne bacajte svojega biserja pred svinje! Inače bi ga mogle pogaziti svojim nogama, okrenuti se i rastrgati vas.

Ne sudite! I ne ćete biti suđeni.

Matej 7:1

BILA sam brza kada je trebalo osuditi svakoga koga bih vidjela da hoda ulicom i zuri u mobitel. »Ne znaju li da ih može udariti automobil?« govorila sam sama sebi. Zar im nije stalo do vlastite sigurnosti? A onda jednoga dana dok sam prolazila preko ulaza u sporednu uličicu, bila sam tako zadubljena u SMS poruke da nisam vidjela automobil koji je dolazio s moje lijeve strane. Srećom, vozač me je vidio i naglo zakočio. Osjećala sam se posramljenom. Sve moje samopravedno upiranje prstom mi se vratilo. Osuđivala sam druge, a ja sam radila to isto.

Moja licemjerje je način razmišljanja o kojem Isus govori u Govoru na gori: »Licemjeru, izvadi najprije brvno iz svojega oka! Tada ćeš vidjeti kako možeš izvaditi trun iz oka svojega brata!« (r. 5). Imala sam »brvno« – slabu točku zbog koje sam osuđivala druge.

»Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi« (r. 2), rekao je Isus. Kada razmišljam o zgražanju na licu spomenutog vozača, jer je morao naglo zakočiti da me ne pogazi, sjetim se mrkih pogleda koje sam upućivala onima koji nisu skidali pogled sa svojih mobitela.

Nitko od nas nije savršen. Ali ponekad zaboravim da u žurbi osuđujem druge. Svima nam je potrebna Božja milosti.

– Linda Washington

Budite spori suditi drugima.