Kakav je Bog?

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 1:1-10

1 Bog, koji je negda mnogo puta i različitim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u ove posljednje dane po Sinu. 2 Njega postavi baštinikom svemu, po njemu stvori i svijet. 3 On je odsjaj njegove slave i odraz njegova bića. Zato nosi sve riječju svoje sile; nakon što je očistio grijehe, sjede s desne strane Veličanstvu na visini. 4 Postade uzvišeniji od anđela, koliko dobi u baštinu ime odličnije od njihova.
5 Doista, kome od anđela reče kad:
»Ti si moj Sin,
ja te danas rodih«?
I opet:
»Ja ću njemu biti Otac,
i on će meni biti Sin«?
6 I kad opet uvodi Prvorođenoga u svijet, govori:
»Neka mu se poklone svi Božji anđeli.« 7 I anđelima govori:
»On vjetrove čini svojim anđelima,
a munje ognjene svojim slugama.«
8 A Sinu:
»Prijestolje je tvoje, Bože, uvijek;
i pravedno žezlo je žezlo tvoga kraljevstva.
9 Ti ljubiš pravdu, a mrziš bezakonje;
zato te pomaza Bog, tvoj Bog,
uljem radosti više nego tvoje drugove.«
10 I:
»Ti si, Gospodine, u početku utemeljio zemlju,
i nebesa su djela tvojih ruku.

On je odsjaj Njegove slave i odraz Njegova bića.

Hebrejima 1:3

KAKO bismo proslavili posebnu prigodu, moj me je suprug odveo u obližnju prodajnu galeriju i rekao da odaberem jednu sliku kao dar. Izabrala sam malu sliku potoka koji teče kroz šumu. Potok je zauzimao najveći dio slikarskog platna i zato je dio neba izostavljen sa slike. Međutim, na površini vode zrcalili su se položaj sunca, vrhovi krošanja okolnog drveća i magličasti ugođaj. Jedini način da ‘vidim’ nebo bio je da pogledam površinu vode.

U duhovnome smislu Isus je poput tog potoka. Želimo li vidjeti kakav je Bog, pogledajmo Isusa. Pisac Poslanice Hebrejima rekao je da je Sin »odsjev Njegova sjaja i otisak Njegove biti« (r. 3, K. S.). Iako o Bogu učimo kroz izravne izjave u Bibliji, npr. »Bog je ljubav«, svoje razumijevanje možemo produbiti pogledamo li kako bi Bog postupio da se suočio s problemima koje mi imamo. Isus nam je to pokazao jer je bio Bog u ljudskome tijelu.

U iskušenju, Isus je otkrio Božju svetost. Suočavajući se s duhovnim mrakom, pokazao je Božji autoritet. Boreći se s ljudskim problemima, pokazao nam je Božju mudrost. Svojom smrti pokazao nam je Božju ljubav.

Iako ne možemo razumjeti sve o Bogu – On je neograničen, a mi smo ograničeni u svojem razmišljanju – možemo biti sigurni u to kakav je kada pogledamo Krista.

– Jennifer Benson Schuldt

Gledanje na Isusa otkriva nam Božji karakter.