Jednostavno ne mogu

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 1:26-31

26 Doista, promatrajte, braćo, sami sebe, vi koji ste pozvani: nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih; 27 nego ono što je ludo pred svijetom, izabra Bog da posrami mudre, i ono što je slabo pred svijetom, izabra Bog da posrami ono što je jako. 28 Ono što je neplemenito i prezreno pred svijetom izabra Bog, i ono što nije da uništi ono što jest, 29 da se nijedan čovjek ne hvali pred Bogom. 30 Od njega ste vi u Kristu Isusu koji nam je postao mudrost od Boga, pravda, posvećenje i otkup, 31 da bude kao što je pisano: »Tko se hvali, neka se hvali u Gospodinu!«

Tako je Zakon bio naš nadzornik do Krista, da se vjerom opravdamo.

Galaćanima 3:24

»JA to jednostavno ne mogu!« jadao se potišteni učenik. Na stranici je vidio samo sitna slova, nerazumljive ideje i zadani rok. Trebao je pomoć svog nastavnika.

Možda osjećamo isti očaj kada čitamo Isusov Govor na gori. »Ljubite svoje neprijatelje« (Matej 5:44). Ljutnja je jednako loša kao ubojstvo (r. 22). Požuda je jednaka preljubu (r. 28). I ako se usudimo pomisliti da možemo doseći te standarde, sigurno ćemo doživjeti poraz na ovome: »Budite dakle savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac!« (r. 48)

»Govor na gori izaziva očaj«, kaže Oswald Chambers. No on je to vidio kao nešto dobro, jer »u trenutku očaja spremni smo doći Isusu kao siromasi da bismo nešto primili«.

Bog tako često djeluje na potpuno nelogičan način, koji se protivi zdravome razumu. Oni koji znaju da to ne mogu postići sami su oni koji primaju Božju milost. Kao što kaže Pavao: »… nego ono što je ludo pred svijetom, izabra Bog da posrami mudre« (1 Korinćanima 1:27).

Po Božjoj mudrosti Učitelj je i naš Spasitelj. Kada dođemo k Njemu u vjeri, kroz Njegova Duha primamo Njegovu pravednost, »posvećenje i otkup« (r. 30) i milost i snagu da živimo za Njega. Zato je mogao reći: »Blaženi siromašni u duhu! Njihovo je Nebesko kraljevstvo« (Matej 5:3).

– Tim Gustafson

Zahvaljujući Sinu možemo živjeti u Božjem kraljevstvu.