Grješnici poput nas

Pročitajte: Evanđelje po Luki 15:1-7

1 Svi carinici i grješnici približavali su se k njemu da ga slušaju. 2 Na to su farizeji i pismoznanci mrmljali i govorili: »Ovaj prima grješnike i jede s njima.«
3 Tada im kaza ovu prispodobu: 4 »Ako jedan od vas ima sto ovaca i jednu od njih izgubi, ne ostavi li devedeset i devet u pustinji i ne ide li za izgubljenom, dok je ne nađe? 5 Kad je nađe, uzme je pun radosti na svoja ramena. 6 I kad dođe kući, sazove svoje prijatelje i susjede i govori im: Radujte se sa mnom! Nađoh svoju ovcu koja je bila izgubljena. 7 Kažem vam: Isto će tako biti na nebu veća radost zbog jednoga jedinoga grješnika koji se obrati, negoli zbog devedeset i devet pravednika koji ne trebaju obraćenja.

»Ovaj prima grješnike i jede s njima.«

Luka 15:2

IMAM prijateljicu – ime joj je Edith – koja mi je ispričala o danu kada je odlučila slijediti Isusa.

Edith nije marila za vjeru. No jednoga nedjeljnog jutra ušla je u crkvu u blizini svoga stana. Tražila je nešto što će ispuniti njezinu nezadovoljnu dušu. Pastor je pročitao tekst iz Evanđelja po Luki 15:1,2: »Svi carinici i grješnici približavali su se k Njemu da slušaju. Na to su farizeji i pismoznanci mrmljali i govorili: ‘Ovaj prima grješnike i jede s njima.’«

Tako piše, ali Edith je čula ovo: »Ovaj prima grješnike i Edith s njima« (engl. eats with zvuči kao njezino ime). Uspravno je sjedila u svojoj klupi, a onda je shvatila da je krivo razumjela. Pomisao da je Isus primao grješnike – a to je uključivalo i Edith – nije joj izlazila iz glave. Tog se poslijepodneva odlučila »približiti« Isusu i sluša ti ga. Počela je čitati Evanđelja, i uskoro je odlučila pouzdati se u Njega i slijediti Ga.

Religiozni ljudi Isusova doba bili su zbunjeni činjenicom da je jeo i pio s grješnim, lošim ljudima. Njihova su im pravila branila druženje s takvima. Isus se nije obazirao na njihova izmišljena pravila. Primao je potlačene i odbačene i okupljao ih oko sebe, bez obzira na to koliko su bili daleko.

To je još uvijek istina: Isus prima grješnike i (naglas izgovorite svoje ime).

– David H. Roper

Bog nas traži u našem nemiru, prima nas u našoj grejšnosti, drži nas u našoj slomljenosti. Scotty Smith