Odmrznuti


Pročitajte: Poslanica Galaćanima 2:11-16

11 A kad dođe Kefa u Antiohiju, ja sam mu se u lice usprotivio, jer je bio zavrijedio ukor. 12 Jer prije, dok ne dođoše neki od Jakova, jeo je s poganima; a kad oni dođoše, povukao se i odvajao bojeći se onih koji su bili iz obrezanja. 13 I njegovu pretvaranju priključili su se ostali Židovi, tako da je i Barnaba bio od njih zaveden u isto pretvaranje. 14 A kad vidjeh da ne idu pravo prema istini evanđelja, rekoh Kefi pred svima: »Kad ti koji si Židov živiš poganski, a ne židovski, zašto siliš pogane da drže židovske običaje?« 15 Mi smo po rođenju Židovi, a ne grješnici od pogana. 16 A ipak znamo da se čovjek ne opravdava djelima Zakona, nego samo vjerom u Isusa Krista. Zato smo povjerovali u Krista Isusa, da se opravdamo vjerom u Krista, a ne djelima Zakona, jer se djelima Zakona ne će opravdati nijedan čovjek.

A kad dođe Kefa u Antiohiju, ja sam mu se u lice usprotivio.

Galaćanima 2:11

NA javnoj tribini o pomirenju jedan je sudionik mudro rekao: »Nemojte ljude zamrznuti u vremenu.« Uočio je da smo skloni pamtiti pogreške koje ljudi učine i ne pružamo im priliku da se promijene.

Bilo je mnogo trenutaka u Petrovu životu kad ga je Bog mogao »zamrznuti u vremenu«. Ali nije to učinio. Petar – nagao učenik – proturječio je Isusu i On ga je oštro ukorio (Matej 16:21-23). ‘Proslavio se’ zanijekavši Krista (Ivan 18:15-27), a onda je sve ispravio (21:15-19). Jednom je čak sudjelovao u rasnoj podjeli unutar Crkve. Problem je nastao kada je Petar (zvan Kefa) počeo izbjegavati pogane s kojima je do tada »jeo« (Galaćanima 2:11,12). Naime, u Antiohiju su došli neki Židovi koji su smatrali da se moraju obrezati svi koji uzvjeruju u Krista. To je označilo opasni povratak Mojsijevu zakonu i Pavao je Petrovo ponašanje nazvao licemjernim (r. 13). Zahvaljujući Pavlovoj odvažnosti problem je riješen i Petar je nastavio služiti Bogu u duhu jedinstva.

Nitko ne smije ostati »zamrznut« u najgorim trenucima. U Božjoj milosti možemo prihvatiti jedni druge, učiti jedni od drugih, suprotstaviti se jedni drugima kada je to nužno i rasti zajedno u Njegovoj ljubavi.

– Tim Gustafson

Ako se suprotstavimo nekome, trebamo imati jedan cilj na umu: obnoviti, ne osramotiti. Chuck Swindoll