Graditi mostove

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:7-14,39-42

7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.«

39 Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega, jer je žena svjedočila: »On mi kaza sve što sam učinila.« 40 Samarijanci izađoše dakle k njemu i zamoliše ga da ostane kod njih. Tako ostade ondje dva dana. 41 I mnogo ih je više počelo vjerovati zbog njegova nauka. 42 Oni rekoše ženi: »Sad ne vjerujemo više zbog tvoje izjave; jer sami čusmo i znamo: Ovaj je zaista Spasitelj svijeta.«

Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan u Kristu Isusu.

Galaćanima 3:28

U našem susjedstvu kuće su ograđene visokim betonskim zidovima. Mnoge od tih ograda na vrhu imaju bodljikavu električnu žicu. Svrha? Zaštita od provalnika.

Drugi su problem česti nestanci struje pa zvonca na dvorišnim ulaznim vratima postaju beskorisnima. Zbog zida posjetitelj može stajati na suncu ili kiši dok se kvar ne otkloni. No kada zvono i radi, hoće li netko uči ovisi o tome tko je. Naše zidane ograde su korisne, ali mogu postati zidovima diskriminacije – čak i kada posjetitelj očito nije uljez.

Samarijanka koju je Isus susreo na studencu imala je sličan problem. Diskriminaciju. Židovi nisu željeli imati ništa sa Samarijancima. Kad ju je Isus tražio da Mu da vode, rekla je: »Kako možeš Ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« (Ivan 4:9) No kada su počeli razgovarati, doživjela je nešto što je promijenilo njezin život i živote njezinih susjeda (r. r. 39-42). Isus je srušio zid neprijateljstva i pristranosti.

Pristranost je stvarna i moramo ju prepoznati u svojem životu. Kao što nam je Isus pokazao, cilj nam je doprijeti do svih ljudi bez obzira na nacionalnost, društveni položaj ili ugled. On je došao graditi mostove i rušiti zidove.

– Lawrence Darmani

Isus ruši zidove diskriminacije.