Gdje pronaći nadu

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 5:1-11

1 Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu. 2 Po njemu smo zadobili vjerom i pristup k ovoj milosti u kojoj stojimo, i hvalimo se nadom Božje slave. 3 A ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama znajući da nevolja vodi strpljivosti; 4 a strpljivost pouzdanosti, a pouzdanost nadi; 5 nada se pak ne sramoti jer se Božja ljubav izli u naša srca Duhom Svetim, koji nam je dan. 6 Jer Krist, dok smo još bili slabi, umre u pravo vrijeme za bezbožnike. 7 Jer jedva tko umre za pravednika; za dobroga možda bi se tko usudio umrijeti. 8 A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas. 9 Mnogo ćemo dakle više biti po njemu spašeni od gnjeva, kad smo sad opravdani njegovom krvlju. 10 Ako smo doista pomireni s Bogom, smrću njegova Sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više kao pomireni spasiti po njegovu životu. 11 A ne samo to, nego se hvalimo u Bogu po svojemu Gospodinu Isusu Kristu, po kojemu sad primismo pomirenje.

Nada se pak ne sramoti jer se Božja ljubav izli u naša srca Duhom Svetim, koji nam je dan.

Rimljanima 5:5

ELIZABETH je dugo godina vodila bitku s drogom, a kad se napokon oslobodila ovisnosti, željela je u znak zahvalnosti pomoći drugima. Počela je pisati poruke i stavljati ih na različita mjesta po gradu. Ispod brisača vjetrobranskih stakala na automobilima, lijepila ih je na stupove javne rasvjete u parkovima ili ostavljala na klupama. Nekada je ona tražila znakove nade, a sada ih je ona ostavljala da bi ih pronašli drugi. Jedna od njezinih poruka završavala je ovim riječima: »Mnogo ljubavi vraća nadu.«

Nadu i ljubav – to je ono što Isus daje. Donosi nam svoju ljubav sa svakim novim danom i krijepi nas nadom. Njegova ljubav nije ograničena, ne kaplje kap po kap, nego slobodno teče iz Njegova srca i obilno se izlijeva u naše srce: »A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan« (r. 5, K. S.). On želi iskoristiti teška vremena kako bi u nama razvio postojanost, ustrajnost i karakter i dao nam nadom ispunjen život (r. r. 3,4). Čak i kad smo daleko od Njega, On nas i dalje voli (r. r. 6-8).

Tražite li znakove nade? Gospodin nam daje nadu i ljubav pozivajući nas da napredujemo, rastemo u zajedništvu s Njim. Naša nada za ispunjenim životom usidrena je u Njegovoj neiscrpnoj ljubavi.

– Anne Cetas

Nada je sidro duše.