Mnogo lijepih stvari

Pročitajte: Evanđelje po Marku 14:1-9

1 Poslije dva dana bio je Vazam, blagdan beskvasnih kruhova. Tada su tražili svećenički glavari i pismoznanci priliku da ga na prijevaru uhvate i ubiju. 2 Ali rekoše: »Samo ne na blagdan! Inače će se pobuniti narod.«
3 Kad je on boravio u Betaniji u kući Šimuna Gubavca i bio za stolom, dođe žena s alabastrenom posudom punom dragocjenoga čistog nardova ulja. Ona razbi alabastrenu posudu i izli ulje na njegovu glavu. 4 Na to se neki razljutiše i rekoše jedan drugome: »Čemu to rasipanje pomasti? 5 Mogla se ta pomast prodati za više od trista denara i novac dati siromasima.« I mrmljali su na nju. 6 A Isus reče: »Ostavite je! Zašto je žalostite? Ona učini dobro djelo na meni. 7 Jer siromaha imate svagda među sobom i možete im dobro činiti kad god hoćete; a mene nemate svagda. 8 Ona je učinila što je mogla; ona pomaza unaprijed moje tijelo za ukop. 9 Zaista kažem vam: Svuda po svemu svijetu, gdje se bude propovijedalo evanđelje, kazat će se, njoj na spomen, što je ona učinila.«

Ona učini dobro djelo na meni.

Marko 14:6

PRIJE svoje smrti umjetnica i misionarka Lilias Trotter pogledala je kroz prozor i u viziji vidjela nebesku kočiju. Prema riječima njezina biografa, prijatelj ju je upitao: »Vidiš li mnogo lijepih stvari?« Odgovorila je: »Da, mnogo lijepih stvari.« Njezine zadnje riječi odraz su Božjeg djelovanja u njezinu životu. Ne samo u smrti nego i cijeloga života, otkrio je mnogo ljepote njoj i kroz nju. Iako nadarena umjetnica, odbrala je služiti Isusu kao misionarka u Alžiru. John Ruskin, poznati slikar, rekao je: »Kakva šteta!« Pritom je mislio na to što je umjesto umjetničke karijere odabrala poziv misionarke.

Slično tome, u Novom zavjetu čitamo o ženi koja je ušla u kuću Šimuna Gubavca »s alabastrenom posudom punom dragocjenoga čistog nardova ulja« (r. 3) i izlila ga na Isusovu glavu, što je za neke bilo »rasipanje«. Taj je skupocjeni parfem vrijedio uobičajenu jednogodišnju plaću pa su neki od prisutnih mislili da se time moglo pomoći siromašnima. Međutim, pohvalivši njezinu duboku privrženost, Isus je rekao: »Ona je izvršila djelo ljubavi na Meni« (r. 6, K. S.).

Svakoga dana možemo dopustiti da Kristov život sjaji u naš život i prokazuje Njegovu ljepotu svijetu. Nekima se to može činiti »štetom« ili »rasipanjem«, ali važno je imati srce spremno služiti Mu. Pa neka onda i za nas Isus kaže da smo učinili mnogo lijepih stvari za Njega.

– Keila Ochoa

Nastojmo svojim životom pokazivati Božju ljepotu.