Opasne smetnje

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 13:31-35

31 Kad je on izašao, reče Isus: »Sad je proslavljen Sin Čovječji, i Bog je proslavljen u njemu. 32 Ako je Bog proslavljen u njemu, i Bog će njega proslaviti u sebi, i odmah će ga proslaviti. 33 Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me; ali kako već rekoh Židovima: Kamo ja idem vi ne možete doći – to isto govorim sada i vama.
34 Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedni druge! Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge! 35 Po tom će svi spoznati da ste moji učenici, ako ljubite jedni druge.«

Po tom će svi spoznati da ste Moji učenici, ako ljubite jedni druge.

Ivan 13:35

SLIKAR Sigismund Goetze šokirao je viktorijansku Englesku slikom pod naslovom Prezren i odbačen od ljudi. Na njoj je prikazao patnju, odbačenog Isusa okruženog Goetzeovim suvremenicima. Zaokupljeni vlastitim interesima – poslom, ljubavnim vezama, politikom – bili su potpuno nazainteresirani za Spasiteljevu žrtvu. Ravnodušno prema Kristu, okupljeno mnoštvo, poput rulje u podnožju Isusova križa, nije imalo pojma što su – ili koga – propustili.

I u naše doba i vjernicima i nevjernicima nešto može skrenuti pogled s vječnoga. Kako se Isusovi sljedbenici mogu probiti istinom o velikoj Božjoj ljubavi kroz sve to što ih ometa? Tako da kao djeca Božja vole jedni druge. Isus je rekao: »Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste Moji učenici« (Ivan 13:35, K. S.).

Ali prava ljubav tu ne prestaje. Mi širimo tu ljubav navješćujući Evanđelje u nadi da ćemo privući ljude k Spasitelju. Kao što Pavao piše: »Poslanici smo u ime Krista« (2 Korinćanima 5:20). Na taj način Kristovo tijelo može i pokazati i odaslati Božju ljubav prema drugima i svijetu u kojemu živimo jer ljubav svi očajnički trebamo. Neka bi oboje, osnaženo Njegovim Duhom, bilo dio probijanja kroz sve to što nas ometa da vidimo čudo Božje ljubavi u Isusu.

– Bill Crowder

U svijet koji živi u magli donosimo svjetlost, Krista!