Čvrsti temelj

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 7:24-27

24 Tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni. 25 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni. 26 Nasuprot, tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku. 27 I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade, i njezin je pad bio velik.

Tko sluša ove Moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni.

Matej 7:24

PROŠLOG smo ljeta muž i ja posjetili Fallingwater, kuću u Pennsylvaniji koju je 1935. projektirao arhitekt Frank Lloyd Wright. Nikada nisam vidjela ništa slično. Wright je osmislio dom koji prirodno izrasta iz krajolika, kao da je dio njega – i uspio je. Sagradio je kuću oko postojećeg vodopada, između kamenih izbočina. Vodič nam je objasnio da je građevina vrlo sigurna: »Sva nosiva konstrukcija kuće«, rekao je, »stoji na stijenama.«

Kada sam čula njegove riječi, nisam mogla ne sjetiti se što je Isus rekao svojim učenicima. Za vrijeme Govora na gori rekao im je da je to što On podučava siguran temelj za njihove živote. Ako su čuli Njegove riječi i primijenili ih u svakodnevnom životu, moći će se oduprijeti svim olujama. S druge strane, ako su čuli, ali nisu poslušali, bit će poput kuće sagrađene na pijesku (r. r. 24-27). Poslije, u Prvoj poslanici Korinćanima, Pavao ponavlja tu istinu. Krist je taj temelj na kojemu trebamo graditi djelima koja neće izgorjeti (pročitajte 3:11-13).

Kada slušamo Isusove riječi i živimo u skladu s njima, gradimo život na stabilnom, čvrstom temelju. I naši će životi tada izgledati poput Fallingwatera, lijepi i izgrađeni da ostanu na Stijeni.

– Amy Peterson

Na čemu gradite svoj život?