Razmišljajte o tome

Pročitajte: Evanđelje po Luki 2:8-20

8 U onom kraju držali su pastiri u polju noćnu stražu kod svoga stada. 9 Tada stupi Gospodnji anđeo pred njih i Gospodnja ih slava obasja. I vrlo se uplašiše. 10 A anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja je za sav narod: 11 Danas vam se u Davidovu gradu rodi Spasitelj, Mesija i Gospodin. 12 I ovo neka vam je znak: Naći ćete dijete što je povijeno u pelenice i leži u jaslama.« 13 Odjedanput se pridruži anđelu velika nebeska vojska koja je hvalila Boga i pjevala:
14 »Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima,
jer su mu omiljeli.«
15 Tada otiđoše anđeli od njih na nebo. A pastiri su govorili jedan drugome: »Pođimo, dakle, u Betlehem i pogledajmo što se dogodilo, što nam je Gospodin upravo objavio!« 16 Odoše brzo tamo i nađoše Mariju i Josipa i dijete što je ležalo u jaslama. 17 Kad su to vidjeli, počeše pripovijedati što im je bilo kazano o tom djetetu. 18 Svi koji su to čuli, divili su se tome što im pripovjediše pastiri. 19 A Marija je čuvala sve te riječi i razmišljala o njima u svojemu srcu. 20 Pastiri se vratiše, i hvalili su i slavili Boga za sve što su čuli i vidjeli, kao što im je bilo kazano.

A Marija je čuvala sve te riječi i razmišljala o njima u svojemu srcu.

Luka 2:19

TIJEKOM vremena provedenog na Bible Training Collegeu u Londonu (1911. – 1915.) Oswald Chambers često bi iznenadio studente onime što bi rekao na predavanju. Kako je rasprava bila predviđena za sljedeću večer, jedna je mlada žena objasnila da su Chambersa cijelo vrijeme bombardirali pitanjima i prigovorima. Sjeća se da bi se Oswald samo jednostavno nasmiješio i rekao: »Pustite to za sada; razumjet ćete poslije.« Potaknuo bi ih da razmišljaju o spornoj temi i dopuste Bogu da im otkrije svoju istinu.

Razmišljati znači usredotočiti se, promišljati. Nakon događaja koji su prethodili Isusovu rođenju u Betlehemu, nakon čega su se pojavili anđeli i pastiri koji su došli vidjeti Mesiju, »Marija je pamtila sve te događaje i razmišljala o njima u srcu svome« (r. 19, K. S.). Poznavatelj Novoga zavjeta W. E. Vine rekao je da »razmišljati« znači »povezati, staviti jedno s drugim u međusobni odnos u danim okolnostima«.

Kada nastojimo razumjeti značenje toga što nam se događa u životu, Marija nam pokazuje što znači tražiti Boga i Njegovu mudrost. I kada, poput nje, prihvatimo Božje vodstvo u svojem životu, otkrit ćemo mnogo toga novog o Njegovoj ljubavi i vodstvu, o čemu ćemo moći razmišljati.

– David C. McCasland

I ovih blagdana odvojite nekoliko trenutaka i poslušajte što vam Bog govori.