Bog koji nas prihvaća

Pročitajte: Djela apostolska 10:34-38

34 Tada Petar, otvorivši svoja usta, reče: »Sad zaista razumijem da Bog nije pristran, 35 nego mu je mio u svakom narodu onaj koji ga se boji i čini pravdu. 36 Riječ posla Bog Izraelovim sinovima, navješćujući mir po Isusu Kristu, on je Gospodar svih. 37 Vi znate što se dogodilo u cijeloj Judeji, počevši od Galileje, poslije krštenja koje je propovijedao Ivan; 38 kako je Bog pomazao Isusa iz Nazareta Duhom Svetim i silom; on je prolazio čineći dobro i iscjeljujući sve koje je bio nadvladao đavao, jer je Bog bio s njim.

Sad zaista razumijem da Bog nije pristran.

Djela ap. 10:34

NAŠA se crkva okuplja u staroj osnovnoj školi koja je zatvorena 1958. godine, jer nisu poštovali odluku američkog suda o integraciji (prema kojoj su i afroamerički učenici smjeli pohađati škole prethodno namijenjene samo djeci bijelaca). Sljedeće godine škola je ponovno otvorena, a Elva, sada članica naše crkve, bila je među onim učenicima koji su ušli u svijet bijelaca. »Uzeli su me iz moje sigurne zajednice, s nastavnicima koji su bili dio našeg života«, sjeća se Elva, »i stavili u zastrašujuće okruženje u razredu samo s još jednim afroameričkim učenikom.« Elvi je bilo teško jer je bila drukčija, no postala je žena hrabrosti, vjere i opraštanja.

Njezino je svjedočanstvo snažno zbog zla koje je doživjela od onih ljudi koji nisu prihvaćali istinu da svako ljudsko biće, bez obzira na rasu ili podrijetlo, Bog ljubi.

I neki su članovi rane crkve imali problem s istom istinom. Vjerovali su da neke ljude Bog voli samo zato što pripadaju određenom narodu, a druge odbacuje. Nakon što je imao viđenje, Petar je sve koji su ga slušali zapanjio ovim otkrićem: »Sad zaista razumijem da Bog nije pristran, nego Mu je mio u svakom narodu onaj koji Ga se boji i čini pravdu« (r. r. 34,35).

Bog širi ruke kako bi proširio ljubav na sve. U Njegovoj snazi činimo to i mi.

– Winn Collier

Božje su ruke raširene.