Iz usta dojenčadi

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 21:14-16

14 Dođoše u Hram k njemu slijepi i hromi, i iscijeli ih. 15 Kad vidješe svećenički glavari i pismoznanci čudesa što ih učini i djecu što su vikala u Hramu: »Hosana Davidovu sinu!«, razljutiše se 16 i rekoše mu: »Čuješ li što ovi viču?« Isus im odvrati: »Da. Zar niste nikad čitali:
Iz usta djece i dojenčadi
navješćuješ svoju hvalu?«

Iz usta djece i dojenčadi priredio si utvrdu protiv svojih protivnika.

Psalam 8:3

NAKON što je promatrala desetogodišnju Violu kako u ruci drži granu umjesto mikrofona i imitira propovjednika, Michele je odlučila dati joj priliku da ‘propovijeda’ na evangelizacijskom skupu u obližnjem selu. Viola je prihvatila. Michele, misionarka u Južnom Sudanu, napisala je: »Mnoštvo je bilo oduševljeno… Napuštena djevojčica s punim je autoritetom kćeri Kralja nad Kraljevima snažno svjedočila o Božjem kraljevstvu. Polovina prisutnih izišla je naprijed na poziv da prihvate Isusa« (Michele Perry, Ljubav ima lice).

Toga dana mnoštvo nije očekivalo propovijed djeteta. Taj me događaj podsjetio na 3. redak 8. psalma. David je napisao: »U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja« (r. 2, K. S.) Poslije je Isus citirao taj redak u Evanđelju po Mateju 21:16, nakon što su se svećenički glavari i pismoznanci naljutili jer su djeca klicala Isusu u Hramu u Jeruzalemu. Za njih su djeca bila samo smetnja. Citirajući navedeni redak Isus je pokazao da je Bog ozbiljno shvatio štovanje te djece. Učinili su ono što svećenici i pismoznanci nisu bili voljni učiniti: dati slavu Mesiji za kojim su čeznuli.

Kao što su Viola i djeca u Hramu pokazala, Bogu su čak i djeca mogla donijeti slavu jer su Ga veličala svim svojim srcem.

– Linda Washington

Kada Te štujem, daj mi spremnost i srce djeteta.