Beskućnik po izboru

Pročitajte: Poslanica Hebrejima 2:9-18

9 Isusa, koji je bio postavljen samo malo ispod anđela, vidimo zbog podnesene smrti ovjenčana slavom i čašću. Tako je po Božjoj milosti za sve okusio smrt.
10 Doista, dolikovalo je da Onaj zbog kojega je sve, po kojemu je sve i koji dovede mnoge sinove u slavu, po patnjama privede k slavi Početnika njihova spasenja. 11 Uistinu, i onaj koji posvećuje i oni koji se posvećuju – svi su od jednoga. Zato se ne stidi zvati ih braćom, 12 govoreći:
»Objavit ću tvoje ime svojoj braći,
usred skupa ću te hvaliti.«
13 I opet:
»Ja ću se u njega uzdati.«
I opet:
»Evo, ja i djeca koju mi je Bog dao.«
14 Budući da djeca zajednički imaju tijelo i krv, i on uze dio u tome, da smrću satre onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla. 15 Tako izbavi one koji su cijeloga života bili u ropstvu zbog straha od smrti. 16 Doista, ne zauzima se za anđele, nego se zauzima za Abrahamove potomke. 17 Zato je trebalo da bude u svemu sličan braći, kako bi bio milosrdan i ovjerovljen veliki svećenik pred Bogom te okajavao grijehe naroda. 18 Zato što je sam trpio i podnosio kušnje, može pomagati onima koje snalaze kušnje.

Zato što je sam trpio i podnosio kušnje, može pomagati onima koje snalaze kušnje.

Hebrejima 2:18

OD 1989. godine Keith Wasserman nekoliko dana svake godine živi kao beskućnik kako bi naučio više ljubiti i suosjećati. »Odlazim živjeti na ulici kako bih promijenio odnos i bolje razumio ljude koji nemaju dom«, kaže Keith, izvršni direktor neprofitne organizacije Good Works, Inc. (Dobra djela).

Pitam se je li Keithov pristup da postane jedan od onih kojima služi slika, u malome, onoga što je Isus učinio za nas. Sam Bog, Stvoritelj svemira, uzeo je obličje bespomoćnog novorođenčeta, živio kao čovjek, prolazio kroz sve što mi prolazimo i na kraju umro od ljudske ruke kako bismo mi mogli imati zajedništvo s Bogom.

Pisac Poslanice Hebrejima rekao je da je Isus dijelio našu ljudskost »da smrću satre onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla« (r. 14). Isus »je bio postavljen samo malo ispod anđela« iako je On i njihov Stvoritelj (r. 9). Postao je čovjekom i umro, iako je besmrtan. I trpio je za nas, iako je Svemogući Bog. Zašto je to učinio? Da nam pomogne kada prolazimo kroz kušnje i pomiri nas i Boga (r. r. 17,18).

Iskusimo Njegovu ljubav. On razumije našu ljudsku narav i već nam je pribavio način da budemo očišćeni od grijeha.

– Estera Pirosca Escobar

Zahvalimo Isusu što je napustio svoj dom u nebu i postao jedan od nas!