Vata i ostale stvari

Pročitajte: Knjiga Izlaska 6:1-9

1 Gospodin odgovori Mojsiju: »Sad ćeš vidjeti kako ću prisiliti faraona da ih – pritisnut jakom rukom – pusti, da ih zaista – pritisnut jakom rukom – izagna iz svoje zemlje.« 2 Dalje reče Bog Mojsiju: »Ja sam Gospodin! 3 Ja se objavih Abrahamu, Izaku i Jakovu kao El Šadaj. Ali imenom svojim, Gospodin, ne objavih im se. 4 Ja im se obvezah ugovorom, da ću im dati u posjed kanaansku zemlju, zemlju u kojoj su prije prebivali kao tuđinci. 5 Pa razabrah i tužbu sinova Izraelovih, koje u Egiptu zasužnjiše, i pomislih na svoj zavjet. 6 Zato navijesti sinovima Izraelovim: Ja sam Gospodin! Ja ću vas izbaviti iz egipatskog ropstva, oslobodit ću vas iz njihova sužanjstva, spasit ću vas visoko podignutom rukom, žestokim kaznenim sudovima. 7 Izabrat ću vas za svoj narod i bit ću vaš Bog. I spoznat ćete da sam ja, Gospodin, Bog vaš, onaj koji vas izbavljam od pritiska egipatskog ropstva. 8 I uvest ću vas u zemlju koju sam svečanom zakletvom obećao dati Abrahamu, Izaku i Jakovu. Vama ću je dati u posjed ja, Gospodin.«
9 Mojsije to kaza sinovima Izraelovim. Ali oni ne poslušaše Mojsija zbog malodušnosti i teška rada.

Ali oni ne poslušaše Mojsija zbog malodušnosti i teška rada.

Izlazak 6:9

PLIŠANI medvjedić Winnie zvani Pooh sjajno je zaključio: »Ako se čini da osoba kojoj govorite ne sluša, budite strpljivi. Možda ima samo komadić vate u uhu.«

S godinama sam shvatio da je Winnie možda u pravu. Kada vas netko ne sluša, iako bi mu vaš savjet mogao koristiti, možda njegovo odbijanje nije ništa drugo nego činjenica da mu se u ušima nakupila prljavština, poput vate. Ili je u pitanju nešto drugo: nekim je ljudima teško pozorno slušati jer su slomljeni i obeshrabreni.

To se dogodilo Mojsiju. Govorio je Izraelskom narodu, ali nisu ga slušali. Bili su malodušni jer im je život bilo vrlo težak (r. 9). Riječ »malodušnost« u hebrejskom tekstu doslovno znači »ostali su bez daha«, zbog dugotrajnog ropstva u Egiptu. Ako je tome tako, onda njihova nespremnost da slušaju Mojsijeve savjete treba razumijevanje i suosjećajnost, nikako osudu.

Što da radimo kada drugi ne žele slušati? Winnijeve riječi sadržavaju veliku mudrost: »Budite strpljivi.« A Bog kaže: »Ljubav dugo trpi, dobrostiva je« (1 Korinćanima 13:4); spremna je čekati. On nije završio s tom osobom. Radi kroz njihovu tugu, našu ljubav i naše molitve. Možda će u svoje vrijeme otvoriti njihove uši da čuju. Samo čekajte.

– David H. Roper

Budimo strpljivi. Bog još nije završio s nama.