Vidjeti svjetlost

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 4:12-25

12 Kad je čuo Isus da je Ivan zatvoren, skloni se u Galileju. 13 Ostavi Nazaret i nastani se u primorskom Kafarnaumu, u Zabulonovu i Neftalijevu području. 14 Tako se trebala ispuniti riječ proroka Izaije:
15 »Zemlja Zabulonova i zemlja Neftalijeva,
kraj prema moru, s one strane Jordana,
Galileja neznabožačka:
16 narod koji sjedi u tami
vidi veliko svjetlo;
nad onima koji prebivaju
u zemlji smrtne sjene sja svjetlo.«
17 Otada poče Isus propovijedati govoreći: »Obratite se, jer je blizu nebesko kraljevstvo.«
18 Kad je išao pokraj Galilejskoga mora, vidje kako dva brata, Šimun koji se zove Petar i njegov brat Andrija, bacaju mrežu u more. Oni su bili ribari. 19 On im reče: »Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.« 20 Smjesta ostaviše mreže i pođoše za njim. 21 Kad je odatle otišao dalje, vidje druga dva brata: Jakova, Zebedejeva sina, i njegova brata Ivana, kako sa svojim ocem Zebedejem popravljaju u lađici mreže. I pozva ih. 22 Oni smjesta ostaviše lađicu i oca i pođoše za njim.
23 Isus je prolazio po svoj Galileji. Učio je u sinagogama, navješćivao evanđelje o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu. 24 Glas o njemu raširio se po svoj Siriji. Donosili su mu sve koji su trpjeli od različitih bolesti i muka i opsjednute, mjesečare i uzete, i on ih je izliječio. 25 Za njim je išlo veliko mnoštvo naroda iz Galileje i Dekapolisa i iz Jeruzalema, Judeje i iz područja s one stranu Jordana.

Narod koji hodi u tami gleda veliku svjetlost.

Izaija 9:1

NA ulicama Los Angelesa beskućnik koji se bori s ovisnostima ušao je u Midnight Mission (Ponoćnu misiju) i zatražio pomoć. Tako je započeo Brianov dugi put prema oporavku.

S vremenom Brian je otkrio ljubav prema glazbi. Uskoro se pridružio uličnom simfonijskom orkestru koji je pomagao beskućnicima. Jednom su mu prilikom ponudili da odsvira solo u Handelovu oratoriju Mesija pod naslovom Narod koji hodi u tami. Govoreći o mračnom razdoblju povijesti Izraelskog naroda prorok Izaija pjeva: »Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja« (r. 1, K. S.) Glazbeni kritičar časopisa The New Yorker napisao je da se tijekom izvedbe stekao dojam da Brian »govori o vlastitu životu«.

Evanđelist Matej navodi taj isti odlomak. Matej, kojega je Isus pozvao da napusti život u kojemu je zakidao svoje sunarodnjake Izraelce, govori o tome kako je Isus ispunio Izaijino proročanstvo šireći spasenje preko Jordana u Galileju (Matej 4:13-15).

Tko bi povjerovao da će jedan od Cezarovih carinika (Matej 9:9), beskućnik i ovisnik poput Briana ili ljudi poput nas, dobiti priliku pokazati razliku između svjetla i tame u svojemu vlastitom životu?

– Mart DeHaan

U tami našega života, Bože, pomogni nam vidjeti svjetlo tvoga Sina, našeg Gospodina i Spasitelja.