Moliti se ustrajno

Pročitajte: Evanđelje po Luki 18:1-8

1 On im pokaza u prispodobi kako treba svagda moliti i ne malaksati. 2 Reče im: »U nekom gradu bio je jedan sudac koji se nije bojao Boga i nije mario za ljude. 3 A u onom gradu bila je i neka udovica. Ona je dolazila k njemu i molila ga: Pribavi mi pravo pred mojim protivnikom! 4 On je dugo vremena nije htio uslišati. A najposlije reče u sebi: Ne bojim se doduše Boga i ne marim za ljude. 5 Ali jer mi ova udovica dodijava, pomoći ću joj oko njezina prava; inače će mi napokon doći i udarit će me po licu.«
6 Gospodin nastavi: »Čujte što govori nepravedni sudac! 7 A Bog svojim izabranima, koji dan i noć vape k njemu, da ne pomogne oko njihovih prava, da ih pusti da čekaju? 8 Kažem vam, brzo će im pribaviti pravo. Ali kad dođe Sin Čovječji, hoće li naći vjeru na zemlji?«

Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem!

Kološanima 4:2

KEVIN je obrisao suze s očiju dok je mojoj ženi pružao komad papira da ga pročita. Znao je da se Cari i ja molimo da naša kći obnovi vjeru u Isusa. »Ovo su pronašli u Bibliji moje majke nakon njezine smrti, i nadam se da će vas ohrabriti«, rekao je. Na vrhu bilješke je pisalo: »Za mog sina, Kevina.« Ispod je bila molitva za njegovo spasenje.

»Danas to nosim u svojoj Bibliji«, objasnio je Kevin. »Moja se majka molila za moje spasenje više od trideset i pet godina. Bio sam daleko od Boga, a sada sam vjernik.« Zatim nas je pogledao suznih očiju i nasmiješio se: »Nikada nemojte prestati moliti za svoju kćer – bez obzira na to koliko dugo trajalo.»

Njegove riječi ohrabrenja natjerale su me da razmislim o uvodu u Isusovu priču o molitvi u Evanđelju po Luki. Luka započinje riječima: »On im pokaza u prispodobi kako treba svagda moliti i ne malaksati« (18:1).

U prispodobi Isus uspoređuje nepravednog suca, koji je udovoljio udovičinoj molbi samo zato što nije želio da mu više dodijava (r. r. 5,6), i savršenoga nebeskog Oca koji nas neizmjerno voli i želi da dođemo k Njemu. Možemo biti sigurni da uvijek kada se molimo Bog čuje i raduje se našim molitvama.

– James Banks

Abba, Oče, hvala Ti što nijedna molba nije prevelika ni premala za Tebe. Pomogni nam da ustrajemo u molitvi!